Technologiczne Przygotowanie Produkcji
bezpieczeństwo maszyn i urządzeń - studia podyplomowe

Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń – studia podyplomowe 5/5 (1)

Bezpieczeństwo maszyn (ilustracja 1) i urządzeń to istotne zagadnienia zarówno dla producentów jak i osób odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu. Zmieniające się przepisy, wymagania, postęp technologiczny powodują, że uczymy się całe życie. Studia podyplomowe stanowią jedną z form dokształcania się, doskonalenie umiejętności lub zdobywania nowych. W takim ujęciu jedne studia podyplomowe wymagają określonego zasobu umiejętności i wiedzy, inne zaś umożliwiają zapoznanie się z materiałem od podstaw.

bezpieczeństwo maszyn i urządzeń - studia podyplomowe

Ilustracja 1. Wielozadaniowe centrum tokarskie z 2 głowicami narzędziowymi, opcjonalną osią Y w górnej głowicy – stoisko firmy Abplanalp – STOM 2018

Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń mają na celu propagowanie i doskonalenie wiedzy w zakresie konstruowania maszyn i procesów, ich wdrażania oraz eksploatacji, a dokładniej:

  • przekazanie i rozszerzenie wiedzy wśród kadry inżynierskiej zawodowo związanej z procesami sterowania oraz bezpieczeństwem pracy;
  • przygotowanie kadry inżynierskiej do samodzielnego kierowania projektami związanymi z konstruowaniem maszyn i procesów, wdrażaniem oraz ich eksploatacją;

Wiedza w tak szerokim spektrum jest niezbędna przy projektowaniu maszyn i urządzeń, a także w późniejszych działaniach utrzymania ruchu. Efektem ukończenia studiów podyplomowych jest dyplom Politechniki Warszawskiej. Dyplom ten potwierdza kompetencje absolwenta, znajomość właściwych przepisów oraz systemów związanych z bezpieczeństwem maszyn i urządzeń. Uzyskane kompetencje predysponują do pełnienia odpowiedzialnych funkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Wymagania wstępne

Tego typu studia wymagają wcześniejszego przygotowania, a mianowicie ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia na jednym z kierunków: Automatyka i Robotyka, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn, Elektronika, Elektrotechnika, Budowa statków, Inżynieria chemiczna i procesowa, Lotnictwo i kosmonautyka, Energetyka, Inżynieria środowiska, Inżynieria lądowa i wodna, Transport, Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych, Inżynieria Produkcji lub kierunki zbliżone tematycznie.

Organizator

Organizatorem jest Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Instytut Technik Wytwarzania Zakład Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem przy ul. Narbutta 86 (ilustracja 2).

bezpieczeństwo maszyn i urządzeń - studia podyplomowe

Ilustracja 2. Gmach ST – Stary Technologiczny politechniki warszawskiej – miejsce zajęć studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.

Czas trwania i przedmioty

W sumie 263 godziny zajęć rozłożone na dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym. W ramach studiów podyplomowych bezpieczeństwo techniczne maszyn i urządzeń prowadzone są następujące przedmioty:

  1. Przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa pracy, W16h,
  2. Ogólne zasady kształtowania bezpieczeństwa maszyn, W16h, L8h,
  3. Podstawowe informacje mechatroniczne W60h, L40h,
  4. Ocena ryzyka, W12h, P4h,
  5. Inżynieria bezpieczeństwa maszyn i procesów W28h, L20h,
  6. Systemy zarządzania bezpieczeństwem, jakością i środowiskiem W12h,
  7. Nadzór rynkowy i inspekcje odpowiedzialne za nadzór W16h,
  8. Zasady kształtowania bezpieczeństwa procesów technologicznych na przykładzie spawalnictwa W20h.

Mając wieloletnie doświadczenie w organizacji i współprowadzeniu studiów podyplomowych uważam, że właśnie studia podyplomowe mają tę szansę być bardzo dobrze dopasowane do potrzeb rynkowych. Konsekwencja na etapie naboru pozwala na realizację celów dydaktycznych. Celem jest przede wszystkim rzetelne doskonalenie umiejętności i wiedzy uczestników studiów podyplomowych. To nie są pierwsze studia podyplomowe organizowane w Zakładzie Automatyzacji i Obróbki Skrawaniem w Instytucie Technik Wytwarzania PW. Tego typu studia dają konkretną wartość dodaną dla ich uczestników.

Dodatkowo stanowią platformę dla wzajemnej wymiany doświadczeń i dyskusji, a to jest bardzo ogromny atut tego typu działań edukacyjnych.

 

About author

morek

Rocznik 1973. W 1993 skończyłem Technikum Elektryczne Nr 1. W 1998 roku Wydział Mechaniczny Technologiczny i Automatyzacji (obecnie WIP) PW. 1997-2000 konstruktor narzędzi skrawających w F.W.P. VIS S.A. 2004. Doktorat z technologii kół zębatych. Technologie wytwarzania i procesy technologiczne to moja pasja.

Related Articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube


Kategorie