Technologiczne Przygotowanie Produkcji
Proces technologiczny tulei - uchwyt trójszczękowy BISON BIAL

Proces technologiczny tulei, część 1 2.5/5 (2)

Proces technologiczny tulei – seria wpisów w ramach technologicznego przygotowania procesu produkcyjnego części klasy tuleja (m.in. Tuleja – ramowy proces – odkuwkaTuleja – proces technologiczny, wprowadzenie) doczekała się kontynuacji. Zainteresowanie wpisami przedstawiającymi opracowywanie procesów technologicznych wymaga należytej uwagi. Niniejszy wpis stanowi jednocześnie kontynuację jak i nowy początek.

Rozpoczynana seria wpisów jest efektem pracy nie tylko jednej osoby. Z jednej strony konieczne jest zachowanie charakter dydaktycznego, a z drugiej strony jak najlepsze nawiązanie do realiów przemysłowych. Opracowano kilka wariantów procesu technologicznego dla wybranej tulei (produkcja masowa, jednostkowa, zróżnicowanie dostępnego parku maszynowego). Pełnią wartości przedstawianych wariantów będzie możliwość ich zestawienia, co zapewni ciekawą perspektywę. Pozwoli na kompleksowe spojrzenie na zróżnicowanie procesów technologicznych.

Niejednokrotnie spotykam się z zarzutem, że w procesie dydaktycznym stosuje się “stare” konwencjonalne obrabiarki. Prawda jest taka, że tylko takie podejście pozwala na właściwe przedstawienie fundamentów, elementarnej podstawowej wiedzy z zakresu technologicznego. Współczesne obróbkowe centra CNC można w takim ujęciu przyrównać do języków wyższego rzędu. Tracimy zdolność zajrzenia w trzewia procesu, nie jedno pozostaje przed nami zakryte. Chcąc zostać dobrym inżynierem technologiem nie można nie poznać podstaw.

Poniżej zmodyfikowany rysunek konstrukcyjny części klasy tuleja. Poprzednie, częściowo przytoczone na wstępie powyżej wpisy nie tracą na swojej wartości. Zmiany były potrzebne by proces technologiczny tulei mógł być przedstawiony w sposób lepszy, czasem łatwiejszy.

Proces technologiczny tulei - rysunek konstrukcyjny części klasy tuleja.

Rysunek konstrukcyjny części klasy tuleja.

Względem poprzedniego projektu zmodyfikowaniu uległ kształt tulei przy kołnierzu gdzie zastąpiono fazę przejściem po promieniu. Istotną różnicą jest wymaganie ulepszania cieplnego całej powierzchni, a nie jak było tylko wybranej.

Warunek tolerancji bicia osiowego (bicia promieniowego lub bicia w wyznaczonym kierunku) o wartości 0,05 jest bardzo prosty do spełnienia. Uchwyt trójszczękowy w tym zakresie powinien zapewniać tolerancję bicia promieniowego nie większą niż 0,03.

W przypadku ulepszania cieplnego kluczową informacją jest żądana twardość 35HRC. Powierzchnie o takiej twardości nie są uznawane za powierzchnie twarde i ogólnie ich obróbka nie stanowi poważnego problemu w ujęciu technologicznym. Dla przypomnienia za granicę materiałów twardych uznaje się 45 HRC, a pojawiają się opinie iż nawet 60 HRC. W przypadku przedmiotów z powierzchniami o twardości powyżej 45 HRC zaleca się stosowanie obróbek szybkościowych.

W kolejnych wpisach zostanie przedstawiony w pierwszej kolejności proces technologiczny dla produkcji wielkoseryjnej z wykorzystaniem obrabiarek konwencjonalnych.

Następny wpis: Proces technologiczny tulei, część 2.

About author

morek

Rocznik 1973. W 1993 skończyłem Technikum Elektryczne Nr 1. W 1998 roku Wydział Mechaniczny Technologiczny i Automatyzacji (obecnie WIP) PW. 1997-2000 konstruktor narzędzi skrawających w F.W.P. VIS S.A. 2004. Doktorat z technologii kół zębatych. Technologie wytwarzania i procesy technologiczne to moja pasja.

Related Articles

2 komentarze

  1. Grzegorz 2 maja 2018 at 11:20

    Pytanie, co w przypadku gdy mamy do wykonania gwinty w detalu i jest narzucona obróbka cieplno chemiczna wszystkich powierzchni? Gwinty muszą być wykonane po obróbce zgrubnej/kształtującej i przed nawęglaniem+hartowaniem czy gwintowanie zalicza się do obróbki wykańczającej i należy je wykonać na samym końcu procesu? Tylko wtedy mamy twarde powierzchnie które nam skutecznie skrócą żywotność narzędzi

    Pozdrawiam

    • morek 4 maja 2018 at 22:57

      Rzadko kiedy gwinty wykonuje się w utwardzonej powierzchni choć można by zastosować frezy do gwintów wewnętrznych oraz noże do zewnętrznych – są narzędzia do nacinania gwintów w stali 40-60 HRC. Jednak analizując zagadnienie nie słyszałem o realnie przeprowadzanych takich obróbkach. Wykonanie ich przed OC oznacza, że po OC powierzchnia zarysu gwintu będzie daleka od oczekiwań. Podsumowując mamy 3. możliwości 1.) wykorzystanie narzędzi do tego typu materiałów, ale żywotność to np. do 45 otworów; 2.) wykonanie gwintów na miękko, zabezpieczenie powierzchni i OC pozostałych powierzchni, ale sam Pan zaznaczył, że wszystkie powierzchnie mają być twarde; 3.) drążenie wgłębne EDM.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube


Kategorie