Technologiczne Przygotowanie Produkcji
Tuleja - proces technologiczny wielowariantowy

Proces technologiczny tulei, część 6 – szlifowanie 5/5 (1)

Poprzedni wpis z serii: Proces technologiczny tulei, część 5.

Operacja 50 – szlifowanie

Na ilustracji 1 przedstawiono szkic technologiczny dla omawianej operacji technologicznej – szlifowanie walcowej powierzchni zewnętrznej na gotowo (finalny wymiar geometryczny). Zgodnie z zasadami rysunku technicznego technologicznego linie bardzo grube oznaczają powierzchnie obrabiane w danej operacji technologicznej.

Ilustracja 1. Proces technologiczny tulei - operacja 50 - szlifowanie.

Ilustracja 1. Proces technologiczny tulei – operacja 50 – szlifowanie.

 
Nr zabiegu: Opis zabiegu technologicznego:
10 Szlifować powierzchnię Ø50h6 jak na rysunku.

Operacja ta realizowana jest na szlifierce.

Szlifowania wzdłużnego

Wyróżnia się m.in. następujące metody szlifowania wzdłużnego zewnętrznych powierzchni walcowych:

  1. Przedmiot obrabiany wykonuje ruch obrotowy i posuwowy wzdłuż osi (w przypadku rozpatrywanym przedmiot klasy tuleja przemieszczałby się posuwowo wzdłuż swojej osi). Ściernica wykonuje ruch obrotowy i posuwowy poprzeczny.
  2. Przedmiot obrabiany wykonuje wyłącznie ruch obrotowy, a ściernica zarówno ruch obrotowy jak i posuwowy wzdłużny i poprzeczny.
Szlifowanie poprzeczne

Przedmiot obrabiany wykonuje ruch obrotowy. Ściernica wykonuje ruch obrotowy oraz ruch roboczy posuwowy poprzeczny. W ramach szlifowania poprzecznego wyróżnia się także szlifowanie kształtowe, w przypadku którego jedyna różnica polega na kształcie profilowym ściernicy.


Istotnym zagadnieniem jest dobór ściernicy i parametrów obróbkowych dla uzyskania żądanych efektów jakościowych szlifowania. Ściernicy dobiera się na podstawie:

  1. rodzaju obróbki: zgrubna lub wykańczająca;
  2. rodzaju materiału przedmiotu obrabianego poddawanego tej operacji.

To podstawowe kryteria doboru na początkowym etapie doboru ściernicy. Oprócz nich m.in. uwzględnia się wielkość powierzchni styku ściernicy z przedmiotem obrabianym (potocznie detalem). Czym większa średnica ściernicy oraz przedmiotu tym powierzchnia styku jest większa. Konsekwencją jest utrudnione wykruszanie się stępionych już ziaren materiału ściernego. Przedmiot obrabiany o niewielkiej średnicy wymaga ściernicy o większej twardości niż wałek o średnicy zdecydowanie większej.

Twardość ściernicy zależy także od rodzaju i stanu technicznego samej szlifierki, w tym od sztywności jej konstrukcji. Przy niezbyt dobrej sztywności szlifierki i występujących w związku z tym drganiach zaleca się stosowanie ściernic o większej twardości.


Podsumowanie

Operacja 50 szlifowania określonej powierzchni walcowej jest ostatnią operacją technologiczną związaną z obróbką części klasy tuleja w ramach procesu technologicznego wykorzystującego wyłącznie obrabiarki konwencjonalne. Kolejne operacje technologiczne to:

  • 60: kontrola techniczna ostateczna
  • 70: mycie, suszenie, konserwacja i pakowanie.

Kontrola techniczna ostateczna stanowi końcową weryfikację uzyskanych parametrów jakościowych: dokładności wymiarów geometrycznych oraz stanu warstwy wierzchniej obrobionych powierzchni (chropowatość, twardość jeżeli w grę wchodzi obróbka cieplna lub cieplno-chemiczna). Ze względu na charakter pomiaru twardości weryfikacji mogą być poddawane wybrane przedmioty, a nie wszystkie. Widoczny ślad wgłębnika może dyskwalifikować przedmiot ze względów funkcjonalnych. Z reguły utwardzone powierzchnie są szlifowane i zrealizowanie pomiaru twardości na takiej powierzchni prowadzi lokalnie do istotnego pogorszenia chropowatości co może mieć bardzo niekorzystny wpływ, szczególnie w kontekście współpracy ze sobą różnych części.

Mycie, suszenie, konserwacja oraz pakowanie wydają się być zabiegami nieco lekceważonymi lecz mają istotny wpływ na trwałość wytworzonych przedmiotów.

Źródła

About author

morek

Rocznik 1973. W 1993 skończyłem Technikum Elektryczne Nr 1. W 1998 roku Wydział Mechaniczny Technologiczny i Automatyzacji (obecnie WIP) PW. 1997-2000 konstruktor narzędzi skrawających w F.W.P. VIS S.A. 2004. Doktorat z technologii kół zębatych. Technologie wytwarzania i procesy technologiczne to moja pasja.

Related Articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube


Kategorie