Proces technologiczny tulei, część 4 – wiercenie

Poprzedni wpis z serii: Proces technologiczny tulei, część 3. Operacja 30 - wiercenie Na ilustracji 1 przedstawiono szkic technologiczny dla omawianej operacji technologicznej - wiercenie otworów przelotowych....
27 września 20160 DownloadsDownload