Technologiczne Przygotowanie Produkcji
Tuleja - proces technologiczny wielowariantowy

Proces technologiczny tulei, część 5 – wytaczanie

Poprzedni wpis z serii: Proces technologiczny tulei, część 4.

Operacja 40 – wytaczanie

Na ilustracji 1 przedstawiono szkic technologiczny dla omawianej operacji technologicznej – wytaczanie otworu na gotowo. Zgodnie z zasadami rysunku technicznego technologicznego linie bardzo grube oznaczają powierzchnie obrabiane w danej operacji technologicznej.

Ilustracja 1. Proces technologiczny tulei - operacja 40 - wytaczanie.

Ilustracja 1. Proces technologiczny tulei – operacja 40 – wytaczanie.

 
Nr zabiegu: Opis zabiegu technologicznego:
10  Wytaczać otwór Ø30H8 jak na rysunku.

Operacja ta realizowana jest na obrabiarce określana mianem wytaczarki.

Dotychczas klasyczne pozycje literatury technologicznej traktowały wytaczanie jako operację technologiczną zgrubną, względnie kształtującą w przypadku wykorzystywania jako obrabiarki tokarki (konwencjonalnej). Współcześnie wykorzystywane tokarki sterowane numerycznie (CNC) zapewniają możliwość uzyskania dużych prędkości skrawania przy jednocześnie małych posuwach roboczych. W przypadku tokarek CNC nie wykorzystuje się już tak powszechnie rozwiertaków, lecz przede wszystkim wytaczaki do dokładnej obróbki otworów (o większych średnicach oraz w materiałach ciągliwych – miękkie stale do nawęglania).

Obróbka wykańczająca to dokładna obróbka otworu realizowana z niewielkimi głębokościami skrawania, poniżej 0,5 mm. Obróbka tego rodzaju pozwala na osiąganie tolerancji w klasach IT6-IT8.

Współczesne narzędzia do wytaczania wykańczającego otworów obejmują średnice od 3 do 981,6 [mm] w zależności od producenta. Głębokość otworów podlegających wykańczającej obróbce wytaczaniem wynosi 6x średnica mocowania. W określonym zakresie narzędzia posiadają możliwość ustawiania obrabianej średnicy z dokładnością do mikrometrów.

Wytaczanie wykańczające można podzielić na jednoostrzowe (IT6-IT8, regulacja średnicy na narzędziu) i wieloostrzowe (IT6, duże posuwy, produkcja wielkoseryjna).

Parametry technologiczne
  • Prędkość skrawania vc [mm/min]. Wytaczadło obraca się n obr/min obrabiając określoną średnicę. Prędkość skrawania ma bezpośredni wpływ na okres trwałości narzędzia (płytki skrawającej):

        \[v_{c}=\frac{\prod Dn}{1000} \]

  • Posuw osiowy fn [mm/obr]. Prędkość posuwu osiowego to iloczyn posuwu na ostrze fz przez efektywną liczbę płytek (liczba płytek skrawających obrabiających powierzchnię). Posuw osiowy bezpośrednio wpływa na jakość wykończenia powierzchni.
  • Prędkość posuwu vf [mm/min]. Wpływa na produktywność.
  • Wydajność usuwania materiału [cm3/min]. Ilość usuniętego materiały w danym czasie, która w przypadku obróbki zgrubnej związana jest z produktywnością.
  • Głębokość skrawania ap [mm].

Parametry skrawania mają znaczenie także w ujęciu stabilności obróbki. Związane to jest z odprowadzaniem wiórów oraz występowanie drgań między narzędziem a powierzchnią obrabianą. Stąd maksymalną zalecaną prędkością skrawania vc jest 240 m/min dla obróbki wykańczającej. W zależności od dobranego narzędzia oraz płytek skrawających zalecane prędkości skrawania vmogą wahać się od 60 do 120 m/min. Maksymalna zalecana głębokość skrawania ap wynosi 0,5 mm.

Źródła

Następny wpis: Proces technologiczny tulei, część 6 – szlifowanie.

About author

morek

Rocznik 1973. W 1993 skończyłem Technikum Elektryczne Nr 1. W 1998 roku Wydział Mechaniczny Technologiczny i Automatyzacji (obecnie WIP) PW. 1997-2000 konstruktor narzędzi skrawających w F.W.P. VIS S.A. 2004. Doktorat z technologii kół zębatych. Technologie wytwarzania i procesy technologiczne to moja pasja.

Related Articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube


Kategorie