Technologiczne Przygotowanie Produkcji
Półfabrykaty

Półfabrykaty – definicje, technologie, wybór 2.33/5 (3)

Półfabrykat – przedmiot pracy, który po zakończonym procesie technologicznym, po zrealizowaniu wszystkich przewidzianych obróbek (zmiana kształtu, wymiarów, właściwości powierzchni oraz materiału) stanowi produkt końcowy (część, maszynę lub urządzenie).

Półfabrykat jest utożsamiamy z przedmiotem obrabianym przed rozpoczęciem procesu technologicznego. Opracowanie dokładnego procesu technologicznego bez projektu półfabrykatu nie jest w możliwe. Półfabrykat swoim kształtem, wymiarami, właściwościami powierzchni oraz materiału odbiega od wyrobu końcowego.  Projekt półfabrykatu pozwala na określenie konkretnych naddatków obróbkowych. W przypadku produkcji masowej stosuje się odkuwki lub odlewy, wówczas istotne jest czy półfabrykat będzie miał otwory wykonane wstępnie, czy ich obróbka będzie musiała być przeprowadzona w pełnym materiale.

Wyróżnia się następujące rodzaje półfabrykatów:

 • z materiałów hutniczych (np. pręty walcowane o przekroju okrągłym, kwadratowym, prostokątnym, sześciokątnym; blachy, rury, różne kształtowniki – kątowniki, ceowniki, teowniki; wyroby ciągnione),
 • spawane (produkcja jednostkowa), zgrzewane, lutowane,
 • odkuwki (produkcja masowa),
 • odlewy (produkcja masowa),
 • z tworzyw sztucznych,
 • wykroje,
 • wytworzone metodą obróbki plastycznej na zimno (wykroje, wytłoczki),
 • wytworzone za pomocą metalurgii proszków metalowych, metalowo-ceramicznych i tworzyw sztucznych (kształtki, wypraski).

Konstruktor odpowiada za dobór materiału, uwzględniając kwestie konstrukcyjne, technologiczne oraz ekonomiczne. Opracowując konstrukcję należy uwzględniać kwestie technologiczne, w tym dobór półfabrykatu. Istotne znaczenie ma tu wielkość produkcji. Inne rodzaje półfabrykatów przyjmuje się dla produkcji seryjnej (odlewy, odkuwki) oraz inne dla produkcji jednostkowej (półfabrykaty spawane, klejone). Już na etapie opracowywania półfabrykatu technolog podejmuje zagadnienia technologiczności konstrukcji.

Półfabrykat odkuwka i wyrób gotowy.

Półfabrykat odkuwka i wyrób gotowy.

Źródła

 • Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT 2000
 • Kapiński S., Skawiński P., Sobieszczański, Sobolewski J.Z., Projektowanie technologii maszyn, OWPW2002
 • Puff T., Technologia budowy maszyn, PWN 1985

About author

morek

Rocznik 1973. W 1993 skończyłem Technikum Elektryczne Nr 1. W 1998 roku Wydział Mechaniczny Technologiczny i Automatyzacji (obecnie WIP) PW. 1997-2000 konstruktor narzędzi skrawających w F.W.P. VIS S.A. 2004 - doktorat z technologii kół zębatych. Technologie wytwarzania i procesy technologiczne to moja pasja.

Related Articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *