Technologiczne Przygotowanie Produkcji
przegląd prasy technologicznej

Prasa technologiczna – Przegląd Nr 2(3)/2018

Trzeci odcinek przeglądu prasy technologicznej na kanale YouTube technikiwytwarzania.pl jest już dostępny, z poślizgiem ale jest. Termin emisji powoduje, że w ciągu tygodnia opublikowany będzie kolejny, czwarty, odcinek przeglądu prasy technologicznej.

Przegląd prasy technologicznej rynku krajowego. Przegląd przygotowywany jest jako TeWy – Przegląd prasy na kanał YouTube oraz w formie wpisu na tym wortalu.

W 3. przeglądzie prasy technologicznej wykorzystałem następujące tytuły:


UR Utrzymanie Ruchu Nr 1/2018

Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu – zagadnienia wybrane – cz.1

Autor: Marek Trajdos | Cert Partner Sp. z o.o., “klub Paragraf 34” SBT

Eksploatacja i projektowanie maszyn technologicznych wymaga uwzględnienia zapisów dyrektywy maszynowej (MD 2006/42/WE), dyrektywy narzędziowej (WED 2009/104/WE). Te jedynie fragmentarycznie nawiązują do podjętego przez autora zagadnienia. Jednak w obszarze norm zharmonizowanych funkcjonuje norma PN-EN1037+A1:2010 dotycząca bezpieczeństwa maszyn, a dokładnie zapobiegania niespodziewanemu uruchomieniu. Autor wymienia cechy jakie powinny posiadać urządzenia dedykowane do odłączania wszystkich rodzajów energii:

 • skuteczność uwzględniona na etapie projektowym;
 • mechaniczne połączenie między elementami sterowniczymi a wykonawczymi powinno cechować się niezadownością;
 • identyfikacja stanu urządzenia odłączającego powinna zapewniać jednoznaczność dla każdego z możliwych stanów położenia.

Artykuł w kompleksowy sposób podchodzi do podjętego zagadnienia.

Diagnostyka termograficzna – wdrożenie i efektywne stosowanie

Autor:dr hab. inż. Marek Fidali, prof. PŚl | Politechnika Śląska

Utrzymanie ruchu wymaga monitorowania stanu maszyn i urządzeń technologicznych. Termowizja stosowana jest także w diagnostyce łożysk. Artykuł w przystępny sposób opisuje jak wdrażać wykorzystanie diagnostyki termograficznej z jak największą efektywnością.

Predykcyjny model utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych

Autor: Wojciech Mączyński | WoMa Solution

Autor powołuje się przeprowadzone w polskim przemyśle badaniach, które ukazały, iż aż 68% czasu prac służb utrzymania ruchu to usuwanie awarii, a jedynie 32% to czas przeznaczony na działania zaplanowane. Autor nawiązuje do procesów diagnostycznych i przedstawia stosowane modele. Przedstawiony cykl obsługi diagnostycznej, składający się z 5. kroków według autora ma umożliwić wdrożenie tzw. predykcyjnego modelu utrzymania ruchu. Tego typu model ma za zadanie wykrywać i pozwolić na wyeliminowanie awarii przed ich wystąpieniem.

Przemysł 4.0 / Automatyka przemysłowa

Dodatek specjalny

 • W stronę Przemysłu 4.0
 • 10 powodów, dla których warto automatyzować produkcję
 • Ochrona i bezpieczeństwo produkcji
 • Inwestycja zrobotyzowana
 • Automatyczne monitorowanie zachowań ludzi w Przemyśle 4.0
 • Połączenie Y podstawą rewolucji danych Przemysłu 4.0
 • Rozwój robotyki przemysłowej w kontekście Przemysłu 4.0

Przemysł 4.0 wszedł, póki co, na stałe na łamy prasy technologicznej. Dodatek specjalny w UR Utrzymaniu Ruchu 1/2018 zawiera kilka ciekawych artykułów. Jednym z nich jest:

10 powodów, dla których warto automatyzować produkcję

Autor: Agnieszka Hyla | konsultantka EMT-Systems ds. optymalizacji produkcji, PŚl.

Precyzja, powtarzalność, wydajność, bezpieczeństwo, efektywniejsze wykorzystanie zasobów. Za wdrażaniem automatyzacji, w tym robotyzacji, szczególnie przemawiającym czynnikiem jest wyższa efektywność w zestawieniu do wydajności człowieka. Autorka w komplementarny i przystępny sposób przedstawia 10 powodów przemawiających za robotyzacją stanowisk obróbkowych.

przegląd prasy technologicznej

Stoisko firmy FANUC – Targi STOM 2018

Inwestycja zrobotyzowana

Autor: Wojciech Szulc | konsultant ds. robotyki, EMT-Systems Sp. z o.o.

Wiele pisze się o automatyzacji stanowisk obróbkowych, lecz rzadko kiedy patrzy się w tym kontekście na całość procesu technologicznego. Automatyzacja procesu produkcyjnego to zawsze jego istotna zmiana. Wynika to z różnic między człowiekiem jako operatorem a robotem przemysłowym (efektywność). Autor odwołuje się do znaczenia symulacji  w związku z koniecznością przewidzenia wszystkich możliwych ruchów robota przemysłowego. Konieczne jest zastosowanie sensorów na stanowiskach w celu monitorowania i sterowania procesem produkcyjnym.

Automatyczne monitorowanie zachowań ludzi w Przemyśele 4.0 – cz.1

Autor: prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz | AGH w Krakowie

Ten artykuł według mnie jest wielce kontrowersyjny. W kontekście monitorowania zachowań ludzi nie ma znaczenia miejsce, lecz sam fakt. Z drugiej strony dążenie do urzeczywistnienia Przemysłu 4.0 z Fabrykami 4.0 w pełni autonomicznymi wymaga monitorowania zachowań ludzi. Na ten artykuł można patrzeć w takim ujęciu, bardziej technologicznym ale… i chyba zawsze to ale pozostanie. Warto śledzić ten cykl artykułów. Tego typu techniki mogą też być bardzo użyteczne w zakresie bezpieczeństwa i w pełni uzasadnione w określonych zastosowaniach.

Rozwój robotyki przemysłowej w kontekście Przemysłu 4.0

Autor: prof dr hab. inż. Gabriel Kost i dr inż. Agnieszka Sękala

Bardzo dobry artykuł dla osób chcących zgłębiać zagadnienia robotów przemysłowych w automatyzacji procesów produkcyjnych. W artykule tym autorzy nawiązują do tzw. kobotów, czyli robotów współpracujących. Według mnie tego typu roboty mogą odegrać duże znaczenie przede wszystkim w procesach montażowych.


STAL. Metale | Nowe Technologie 1-2/2018

Dwa artykuły o optymalizacji programów obróbkowych. Optymalizacja procesów obróbkowych nie ogranicza się jedynie do programów obróbkowych. Nadrzędne kryterium stanowią koszty produkcji. Utrzymanie konkurencyjności wymaga reżimu w obszarze kosztów.

Optymalizacja programów obróbczych na obrabiarkach CNC

Autor:  dr hab. inż. Włodzimierz Adamski | WIM Politechnika Warszawska

Autor omawia wpływ parametrów obróbkowych (prędkości skrawania, posuwu roboczego i głębokości skrawania) na parametry jakościowe efektów obróbki (chropowatość powierzchni obrobionej) oraz wydajność objętościową procesu skrawania. Autor odwołuje się w wybranych programów i systemów CAM. Wskazuje, że czynnikiem sprawczym względem optymalizacji parametrów obróbkowych jest wymóg zwiększenia wydajności i obniżenie kosztów produkcji. Nie zgadzam się tu z autorem gdyż wydajność jako kryterium jest jednym z wielu możliwych kryteriów technologicznych, a kryterium kosztów zawsze pozostanie kryterium nadrzędnym. Oczywiście są zadania technologiczne i techniki wytwarzania, w przypadku których efekt obróbki jest na tyle ważniejszy iż koszty wytworzenia nie odgrywają roli.

przegląd prasy technologicznej

Centrum frezarskie CNC HURCO – targi STOM 2018

Nowe podejście do optymalizacji procesów technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie.
Optymalizacja procesu technologicznego poprzez korektę prędkości skrawania – cz.1

Autorzy: dr hab.inż. Piotr Niesłony, prof. PO | mgr inż. Krzysztof Jarosz | mgr inż. Piotr Löschner | WM PO

To artykuł inny od poprzedniego. Autorzy podjęli zagadnienie optymalizacji procesu obróbkowego poprzez korektę prędkości skrawania. Dla przypomnienia często wykorzystuje się założenia zachowania stałej wartości skrawania i dopasowania do tego innych parametrów obróbkowych. Na podstawie przeprowadzonych badań korekta prędkości skrawania może przyczynić się do skrócenia czasu głównego maszynowego (technologiczna norma czasów). Istotnym ograniczeniem jest inne kryterium, a mianowicie okres trwałości narzędzia. Artykuł ciekawy i warty lektury.

Przegląd obrabiarek 3- oraz 5-osiowych

Miałem przyjemność opracować ten przegląd. Od lat podchodzę do tego typu zestawień jak do zwykłej prezentacji ofert rynkowych. Dostawcy, producenci obrabiarek wskazują na konkretne modele, które ich zdaniem aktualnie sprzedają się najlepiej lub stanowią ciekawą innowacyjną konstrukcję i polecają ją odbiorcom. To nie jest porównanie obrabiarek. By takowe zrealizować konieczne by było przeprowadzenie obróbek tego samego przedmiotu, tymi samymi narzędziami, w tych samych warunkach środowiskowych (temperatura i wilgotność) z wykorzystaniem tego samego systemu CAM. Jednak już tu ze względu na sam postprocesor nie ma gwarancji zachowania jakości samego programu obróbczego. Takich testów po prostu się nie przeprowadza i nikt nimi nie jest zainteresowany. Proces obróbkowy jest na tyle procesem wieloczynnikowym, że takie porównanie w moim przekonaniu nie ma racji bytu.

przegląd prasy technologicznej

Centrum frezarskie HSM firmy GF Machining Solutions – targo TOOLEX 2016

Jakość cięcia strumieniem wodno-ściernym
stali walcowanej termomechanicznie S700MC

Autor: dr hab. inż. Jacek Góka prof. PŚl | WMT PŚl

Na ten artykuł zwróciłem uwagę ze względu na cięcie strumieniowe wodno-ścierne. Ta technika wytwarzania jest dla mnie o tyle ciekawe, iż ma zastosowanie zarówno w produkcji jednostkowej jaki i seryjnej. Ważnym aspektem każdej techniki-wytwarzania są parametry jakościowe obróbki czyli dokładności wielkości geometrycznych oraz stan warstwy wierzchnie powierzchni obrobionej. W przypadku cięcia strumieniowo-ściernego pod oceną należy brać także kąt ukosu, to w jaki sposób przebijany jest materiał oraz szczeliny przy górnej i dolnej powierzchni blachy.


SZEF Utrzymania Ruchu (SZEFUR) Nr 1 styczeń-luty 2018

Bogaty numer w bardzo ciekawe artykuły.

Szereg artykułów w ramach działu BEZPIECZEŃSTWO, którego partnerem w tym numerze jest firma PILZ. W artykułach:

 • Czym patrzą maszyny – przegląd układów bezpieczeństwa i nadzoru automatyki przemysłowej
 • Bezpieczeństwo współpracy człowieka z robotem

autorzy nawiązuję do bezpieczeństwa przede wszystkim ze względu na potrzeby z tym związane w przypadku automatyzacji, w tym robotyzacji, stanowisk obróbkowych.

przegląd prasy technologicznej

Ekran prezentujący obraz stanowiska w czasie rzeczywistym z naniesionymi strefami bezpieczeństwa – TOOLEX 2017 – stoisko firmy Abplanalp.

Niewidoczne procesy, realne straty

Autor: Adam Moszyński

Autor celnie zwraca uwagę, że optymalizacji procesów produkcyjnych to nie tylko same procesy obróbkowe i logistyczne. By opisać ten artykuł musiałbym prawie cały tutaj przywołać. Moim zdaniem to artykuł dla każdej osoby zarządzającej.

Jednocześnie myślę, że jest istotny szczególnie dla firmy z segmentu MŚP.

Metodologia wspierania
kreawtywności inżynierskiej cz.4 – metodologia podejmowania decyzji

Autor: dr inż. Maciej Gniadek | AMICA S.A.

To jeden z moich ulubionych cykli artykułów w SZEFURze ze względu na zainteresowania psychologią podejmowania decyzji i tym jak tak naprawdę człowiek funkcjonuje. Cykl ten jest o tyle ciekawy, że opracowany przez praktyka pracującego w przemyśle.

W dodatku specjalnym Automatyka i robotyka szczególnie jeden z artykułów zwrócił moją uwagę, a mianowicie:

COBOTY
Mobilne roboty współpracujące – dlaczego warto w nie inwestować?

Procesy montażu są według mnie wręcz idealnym środowiskiem dla tego typu robotów. Tandem człowieka i robota, który wspiera pracownika choć ideologicznie niemłode to wdrożeniowo innowacyjne.


MM Magazyn Przemysłowy 1/2018

W tym numerze tego miesięcznika jako jeden z pierwszych moją uwagę zwrócił artykuł:

Branża maszyn rolniczych nabiera rozpędu

Rynek Maszyn Rolniczych – Raport | Autor: Andrzej Ostrowski

Raporty zawsze stanowią mocną stronę tego czasopisma, lecz nie liczby tym razem zwróciły moją uwagę, lecz pojęcie Farming 4.0! W określeniu Farming 4.0 kryje się przede wszystkim rozwój rolnictwa wielkoobszarowego i wysokotowarowego co wymaga wykorzystywania zaawansowanych technologii, m.in. GPS, laserów i dronów. Trudno mówić o rolnictwie, a raczej o przemyśle rolnym. Farming 4.0 to koncepcja wysokozaawansowanego rolnictwa wykorzystującego szereg rozwiązań informatycznych, automatyzację. Podkreślane jest znaczenie zrównoważonego gospodarowania na obszarach wiejskich z uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań rynkowych, środowiskowych w celu podwyższania wydajności w uprawach i hodowli.  Warunkiem koniecznym jest przestrzeganie wymogów ochrony środowiska i BHP. Warto przeczytać bo nie tylko przemysł metalowy wchodzi w IV Rewolucję Przemysłową.

Metale w krainie mrozu

Autor: Weronika Miodowska

Z technologicznego punktu widzenia artykuł traktujący o wykorzystaniu technologii kriogenicznych jest dla mnie ważny. Przede wszystkim dlatego, iż technolodzy muszą zmagać się z obróbką różnego rodzaju materiałów ale także dlatego, iż materiałoznawstwo jest wstanie realnie wytworzyć coś nowego o odmiennych, zmodyfikowanych właściwościach użytkowych.

Obróbka w niskich temperaturach przebiega w temperaturach od -40 do -80°C. Poddane takiej obróbce narzędzia stalowe (stal szybkotnąca), a także części maszyn, czy przedmioty użytku codziennego zyskują na trwałości, wytrzymałości oraz odporności na zużycie poprzez ścieranie. Zmiany w strukturze krystalograficznej mają charakter stały i nie ulegają degradacji w czasie ani przy zmianie temperatur (pod warunkiem, iż temperatura środowiska nie osiągnie temperatury przemian).

Warto przeczytać gdyż rzadko podejmowane są zagadnienia obróbek kriogenicznych.


MM Magazyn Przemysłowy 2/2018

Regeneracja narzędzi skrawających

Autor: Dariusz Łuciów

Regeneracja (ostrzenie) narzędzi monolitycznych wykonanych ze stali szybkotnącej lub węglików spiekanych jest względnie popularne. Zupełnie inaczej jest w obszarze regeneracji narzędzi składanych (noże tokarskie, wytaczaki, wiertła składane, frezy składane, inne narzędzia z wymiennymi płytkami skrawającymi). Usługi tego typu w Polsce są zaliczane do niszowych.

przegląd prasy technologicznej

Stoisko firmy MS SPINEX – Targi TOOLEX 2017

Regeneracja narzędzi monolitycznych o średnicy poniżej 10 mm nie jest opłacalna w ujęciu ekonomicznym. Artykuł zwraca uwagę na zagadnienia regeneracji narzędzi jako czynnika mającego wpływ na koszty obróbki. Choć we fragmencie nawiązuje do narzędzi składanych to jednak nie poświęca im więcej, a to interesujący temat.

Regeneracja odpowiednio przeprowadzona zapewnia żywotność narzędzia na poziomie 90% żywotności nowego narzędzia. Koszty regeneracji w zależności od średnicy narzędzia, materiału narzędziowego wynosi od 25 do 50% kosztów nowego narzędzia.

 

przegląd prasy technologicznej

Obraz z mikroskopu warsztatowego pokazujący krater na powierzchni natarcia. Głębokość krateru można zmierzyć z użyciem mikroskopu Schmaltza.

Najefektywniejsza droga do modelu 3D

Autor: Dariusz Łuciów

Rozwój druku 3D wymaga technik pozyskiwania modeli powierzchniowych. Dotychczas w systemach CAD modelowanie powierzchniowe nie było specjalnie rozwijane, lecz to w ostatnich roku uległo diametralnej zmianie. Powodem tego jest druk 3D i potrzeby przyrostowych technik wytwarzania w zakresie projektowania przedmiotów do druku. Artykuł porusza szereg rozwiązań w zakresie skanerów 3D i nawiązuje do przyszłości tego typu urządzeń.

przegląd prasy technologicznej

Ręczny skaner MetraSCAN 3D – stoisko firmy ITA Polska.

Robotyczny pomocnik pracownika

Autor: Viktoria Sonnenberg

Słynne ujęcia z filmu Obcy – decydujące starcie, w których główna bohaterka walczy z królową matką obcych w ciężkim egzoszkieletem były podówczas jak nie czystym SF to co najmniej bardzo odległą przyszłością. Współcześnie testowane są egzoszkielety przez wojsko, w tym konstrukcje autonomiczne, a także w rehabilitacji, czy także w produkcji. W artykule autorka odniosła się do wdrożeń w przemyśle samochodowym na przykładach takich firm jak Audi, BMW czy Ford.

Stosowanie egzoszkieletów sprzyja zachowaniu lepszej pozycji ciała (BHP). W przypadku montażu istotną zaletą jest zwielokrotnienie siły mięśni (np. przy montażu kokpitu albo osi). Egzoszkielety są z reguły projektowane od początku z osobą dla której są przeznaczone. Właściwe zaprojektowanie, a następnie wykonanie wymaga maksymalnego dopasowania. Wytwarzania egzoszkieletów w ujęciu przemysłowym to produkcji zindywidualizowana. Artykuł wpisuje się w grupę artykułów poświęconych automatyzacji stanowisk obrókowych i montażowych, lecz podejmuje temat gdzie indziej niemal niepodejmowany.


MM Magazyn Przemysłowy 3/2018

Robot, który frezuje

Autor: Katarzyna Bielińska

Frezujący robot przemysłowy z racji swojej kinematyki jest w stanie dokonać obróbki wielkogabarytowych przedmiotów o złożonym kształcie. Niewątpliwie kinematyka umożliwia obróbkę kształtów dużo bardziej złożonych niż w przypadku nawet obróbki 5-osiowej ale problemem jest sztywność robota przemysłowego jako obrabiarki. To stanowi jego aplikacyjne ograniczenie do obróbki wykańczającej i obróbki materiałów niemetalowych, np. wydruków 3D z tworzyw sztucznych.

przegląd prasy technologicznej

Stoisko firmy CAMdivision podczas targów Machtool 2016

Automatyka – dodatek tematyczny

Nie zabrakło odwołań do Przemysłu 4.0. Podjęto zagadnienia automatyzacji procesów produkcyjnych w Polsce. Analizy wykazują, iż zaawansowana automatyka w procesach wytwórczych jest udziałem 15% ogółu firm produkcyjnych. Lektura dodatku ciekawa i warta poświęconego mu czasu.


 

About author

morek

Rocznik 1973. W 1993 skończyłem Technikum Elektryczne Nr 1. W 1998 roku Wydział Mechaniczny Technologiczny i Automatyzacji (obecnie WIP) PW. 1997-2000 konstruktor narzędzi skrawających w F.W.P. VIS S.A. 2004. Doktorat z technologii kół zębatych. Technologie wytwarzania i procesy technologiczne to moja pasja.

Related Articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTubeKategorie

%d bloggers like this: