Techniki Wytwarzania i Procesy Technologiczne
przemysłowa wiosna - industrial spring - stom 2023

STOM 2023 naprawdę wyjątkowe

Minęło kilka dni od targów STOM 2023. Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL wraz z imprezami towarzyszącymi zaskoczyły w tym roku od samego początku liczbą dni. Targi trwały nie dwa, nie trzy, a cztery dni. Mnie po raz pierwszy zabrakło jednego dnia by zobaczyć wszystko co mnie interesowało. Choć wraz z przyjaciółmi byliśmy od niemal samego otwarcia po zamknięcie to nie starczyło mi czasu. Dosłownie utknąłem na dwóch halach wystawowych na szeregu spotkań, rozmów. W między czasie miałem możliwość nieco pozwiedzać. Z perspektywy redaktora naczelnego tego wortalu targi to czas foto łowów. Dysponując własnymi zdjęciami istotnie przyspieszam i obniżam koszty opracowania artykułów. W tym roku moją wizytę na targach zdominowały rozmowy o I Mazowieckim Sympozjum Obróbki Skrawaniem, które odbędzie się 22 czerwca br na Wydziale Mechanicznym Technologicznych PW.

Wróćmy jednak do targów STOM 2023 i zacznijmy od liczb, a więc zajęte były wszystkie hale kieleckiego ośrodka, niemal 600 wystawców, oraz 19 tysięcy zwiedzających. W oczy rzucała się liczba pracujących maszyn technologicznych. Według danych Targów Kielce od 2015 roku powierzchnia wystawowa każdego roku rosła o 20%. Co prawda trend ten został zachwiany w latach pandemii, choć nawet wtedy cykl spod znaku STOM został zorganizowany. Edycja w 2023 rok to powrót do tendencji wzrostowej. Tegoroczna Przemysłowa Wiosna była nie tylko większa od rekordowej edycji z 2019 ale wręcz okazała się największa w historii. Na ilustracji 1 przedstawiłem swoja propozycje najlepszego, znaczy najciekawszego stoiska, łączącego różne akcenty i środki multimedialne – firma CAMdivision.

przemysłowa wiosna - stom 2023 - camdivision
Ilustracja 1. Stoisko firmy CAMdivision.

Z kolei stoisko firmy Abplanalp wydawało się być wręcz oblężone (ilustracja 2) i moim zdaniem również pozytywnie wyróżniało się pośród stoisk firm obrabiarkowych.

przemysłowa wiosna - stom 2023 - abplanalp
Ilustracja 2. Stoisko firmy Abplanalp.

Właśnie na tym stoisko można było zobaczyć dwie ciekawe konstrukcje obrabiarek skrawających CNC. Pierwsza z nich to kompaktowe poziome centrum obróbkowe Kitamura MYCENTER HX250iG (ilustracja 3). Obrabiarka ta zwróciła moją uwagę właśnie ze względu na swoje gabaryty. Do niedawna poziome centra obróbkowe cechowały się dużymi gabarytami co znacząco utrudniało ich prezentacje na targach branżowych.

przemysłowa wiosna - stom 2023 - abplanalp
Ilustracja 3. Poziome centrum obróbkowe KITAMURA MYCENTER HX250iG.

Za prezentowanym obróbkowym centrum poziomym CNC firmy KITAMURA widać częściowo 5-osiowe centrum obróbkowe CNC firmy IBARMIA ZVH 45 L1500 Star przeznaczone do obróbki przedmiotów o większej masie (ilustracja 4 i 5). To pięcioosiowe centrum obróbkowe stanowiło nowość w ofercie firmy Abplanalp.

przemysłowa wiosna - stom 2023 - abplanalp
Ilustracja 5. Pięcioosiowe centrum obróbkowe CNC IBARMIA ZVH 45 L1500 Star.
przemysłowa wiosna - stom 2023 - abplanalp
Ilustracja 6. Wnętrze pięcioosiowego centrum obróbkowego CNC IBARMIA ZVH 45 L1500 Star.

Targi to nie wystawa dla zachwytu wystawianymi obrabiarkami. Miarą jakości targów są nie tylko liczby określające ilu było wystawców, ilu odwiedzających ale przede wszystkim to liczby znane głównie wystawcom, czyli efekty przeprowadzonych rozmów. Najważniejsza zatem jest jakość nawiązanych kontaktów na targach i wartość kontraktów wynikających następnie z tych rozmów. Sam uczestniczyłem w kilu rozmowach i wszyscy moi rozmówcy podkreślali, że pod kątem spotkań są to bardzo intensywne targi.

Oprzyrządowanie technologiczne

Obróbka na centrach obróbkowych nie jest możliwa bez oprzyrządowania technologicznego. W przypadku takiego jak powyższego pięcioosiowego centrum obróbkowego sprawdzą się imadła opracowane właśnie pod kątem obróbki 5-osiowej. Takie uchwyty obróbkowe mają za zadanie zapewnić:

  • właściwe ustalenie i zamocowanie przedmiotu obrabianego;
  • maksymalny dostęp do powierzchni obrabianych.

Przykładem takiego uchwytu obróbkowego jest uchwyt obróbkowy (imadło) firmy KIPP (ilustracja 7).

przemysłowa wiosna - stom 2023 - kipp
Ilustracja 7. Imadło firmy KIPP jako uchwyt obróbkowy zaprojektowany pod wymagania obróbki 5-osiowej.

Na stoisku firmy SMW AUTOBLOK m.in. można było zapoznać się z uchwytami tokarskimi (ilustracja oraz systemami punktu zero (zero clamp) – ilustracja 9. Uchwyty tokarskie to nie tylko samocentrujące się uchwyty trójszczękowe ale także ściśle dopasowane do obróbki określonego przedmiotu (ilustracja 8).

przemysłowa wiosna - stom 2023 - smw autoblok
Ilustracja 8. Przykład uchwytu tokarskiego ściśle dopasowanego do obróbki określonego przedmiotu.

System punktu zerowego, określanego również jako system zero clamp, umożliwia precyzyjne i powtarzalne ustalanie oprzyrządowania technologicznego w przestrzeni roboczej obrabiarki, a tym samym przedmiotu obrabianego. System ten bardzo dobrze sprawdza się w systemach paletowych (ilustracja 9 i 10). Na ilustracji 9 pokazano 4-gniazdową płytę systemu zerowego. W tego typu płytach jeden z otworów pełni rolę odniesienia (punkt zerowy). System zero clamp wymaga zasilania sprężonym powietrzem.

przemysłowa wiosna - stom 2023 - smw autoblok
Ilustracja 9. 4-gniazdowa płyta systemu zerowego.
przemysłowa wiosna - stom 2023 - smw autoblok
Ilustracja 10. Przykład ustalenia imadła jako uchwytu obróbkowego na 2-gniazdowej płycie systemu zerowego.
Merytorycznie o metrologii

Przemysłowa Wiosna na Targach Kielce to również przedsięwzięcia towarzyszące. Podczas drugiego dnia Przemysłowej Wiosny zorganizowano kolejną odsłonę seminarium metrologicznego poświęconego budowaniu współpracy między nauką i biznesem zatytułowanego „Nauka w biznesie – komercjalizacja wyników badań naukowych”. Wydarzenie otworzył Jerzy Józwik – dyrektor biura Polskiej Unii Metrologicznej w Lublinie, który omówił m.in. cechy charakterystyczne powszechnego spisu metrologicznego, czyli spisu kluczowej aparatury naukowej oraz naukowo – badawczej. Jacek Semaniak – Prezes Głównego Urzędu Miar, Przewodniczący Prezydium Polskiej Unii Metrologicznej omówił działania związane z rozbudową Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Tego typu przedsięwzięcia mogą znacząco wpływać na rozwój polskiej metrologii.

Podejmujemy liczne działania, aby tworzyć pozytywny klimat wokół metrologii. Temu też miało służyć stworzenie Polskiej Unii Metrologicznej, uruchomienie programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Polska Metrologia” oraz powstanie Klastra Metrologicznego. Naszym celem jest rozwijanie funkcjonalności, które posiadamy w Głównym Urzędzie Miar i połączenie ich z funkcjonalnościami, jakie posiadają uczelnie. Dzięki temu będziemy tworzyć nowe obszary badawcze.
Podkreślał Prezes Jacek Semaniak

przemysłowa wiosna - stom 2023 - oberon
Ilustracja 11. Przenośna maszyna współrzędnościowa TRIMOS 3D 4C na stoisku firmy OBERON.

Metrologia techniczna i pomiary wymiarów geometrycznych, innych cech jak dla przykładu chropowatość powierzchni stanowią fundament systemów jakości. Współcześnie można się spotkać z brakiem wiedzy i umiejętności w doborze przyrządów pomiarowych pod wymiar jaki należy zmierzyć. Metrologia jak zagadnienie nie jest obszarem łatwym ale jego znajomość jest konieczna by móc przeprowadzać właściwie kontrole techniczne wyrobów, czy wdrażać SPC. Na targach STOM 2023 odwiedziłem stoisko firmy OBERON, na którym m.in. można było zapoznać się z przenośnym urządzeniem pomiarowym TRIMOS 3D C4 (ilustracja 11). To ciekawa przenośna współrzędnościowa maszyna pomiarowa.

Dni Druku 3D

W tym roku Dni Druku 3D świętowały swój jubileusz piętnastolecia cieszyły. Uwagę zwiedzających zbierała prezentacja druku 3D z użyciem betonu na stoisku firmy 3DArtech z Kielc. Produkowane są przede wszystkim w prefabrykaty i elementy małej architektury. Firma nie podejmuje się drukowania całych budynków ale z jej prefabrykatów można już wybudować większą konstrukcję. 3DArtech wykonuje obiekty użyteczności publicznej, pełniące funkcję reprezentacyjną w mieście. Drukarka 3D wyposażona jest w specjalną głowicę. Beton wykorzystywany w druku 3D jako mieszanka został specjalnie opracowany do potrzeb przyrostowej techniki wytwarzania.

Druk 3D w ostatnich latach przeżywał swoisty rozwój i jako przyrostowa technika wytwarzania coraz bardziej się upowszechniał. Pomimo nieustającego rozwoju metod druku 3D, szerokiego zróżnicowania wykorzystywanych materiałów (np. tworzywa sztuczne, beton, ceramika, metale) nadal są bariery, których przekroczenie stanowi poważne wyzwanie. Do takich barier zalicza się wydajność druku 3D. W przypadku wytwarzania części z metali wydajność druku 3D jest niska względem klasycznych metod obróbkowych takich jak choćby obróbka skrawaniem. Poważnym wyzwaniem jest druk 3D z miedzi, która w porównaniu do stali cechuje się czterokrotnie większą przewodnością cieplną. Dlatego druk 3D choć nadal rozwojowy, oferujący możliwości niedostępne dla klasycznych technik wytwarzania nie rozpowszechnia się tak jak się jeszcze niedawno spodziewano. Na ilustracji 12 pokazano przykład wydruku 3D elementu konstrukcyjnego z metalu (stoisko firmy SLM SOLUTIONS).

Właściwości wytrzymałościowe wydrukowanych komponentów uzależnione są od orientacji w jakiej są drukowane. Na ilustracji 12 widzimy przekrój poprzeczny komponentu konstrukcyjnego. Dzięki drukowi 3D można uzyskać przedmioty lżejsze, o określonym wypełnieniu, które pomimo takiej modyfikacji nadal spełniają stawiane wymagania funkcjonalne i wytrzymałościowe.

przemysłowa wiosna - stom 2023 - SLM SOLUTIONS
Ilustracja 12. Przykład druku 3D z metali elementu konstrukcyjnego.

Podczas pierwszego dnia targów odbyła się gala, na której nagrodzono najlepsze produkty prezentowane podczas wystaw. O przyznaniu nagród decydowały komisje konkursowe. W czasie uroczystości wręczono także nagrody TOP DESIGN Targów Kielce za oryginalny i nowoczesny styl prezentacji targowej. Docenione zostały także firmy świętujące jubileusze.

Byłem pod wrażeniem

Byłem pod wrażeniem targów STOM 2023, które okazały się największe w historii. Targi Kielce posiadają bardzo dobrą infrastrukturę, hale, parkingi, całe logistyczne zaplecze. To bez wątpienia stanowi bardzo ważną zaletę Targów Kielce. Zdolność jednoczesnego podłączenia tylu maszyn technologicznych to już bardzo ogromna zaleta.

Byłem pod wrażeniem liczby wystawców choć i wielu było nieobecnych to i tak wszystkie hale były zajęte, a wręcz miałem odczucie, że trzeba było zmniejszyć szerokość alejek by pomieścić wszystkich wystawców. Ja osobiście nie zdołałem zwiedzić targów STOM 2023 tak jakbym chciał. Zabrakło mi jednego dnia. Osobiście utknąłem w dwóch halach bezpośrednio związanych z przemysłem obrabiarkowym, a pozostałe ledwo pobieżnie obszedłem. Czy było warto? Jak najbardziej. Wszystkie rozmowy jakie odbyłem okazały się pozytywne. Oczywiście udało mnie się również porobić trochę zdjęć i nagrać kilka filmów.

About author

morek

Rocznik 1973. W 1993 skończyłem Technikum Elektryczne Nr 1. W 1998 roku Wydział Mechaniczny Technologiczny i Automatyzacji (obecnie WIP) PW. 1997-2000 konstruktor narzędzi skrawających w F.W.P. VIS S.A. 2004. Doktorat z technologii kół zębatych. Technologie wytwarzania i procesy technologiczne to moja pasja.

Related Articles

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

YouTubeNadchodzące wydarzenia

Statistics

  • 33 758
  • 8 370 741
  • 792 704
  • 196