Technologiczne Przygotowanie Produkcji
Proces technologiczny tulei - wprowadzenie.

Tuleja – proces technologiczny, wprowadzenie 5/5 (1)

W trakcie studiów, następnie pracując w F.W.P. VIS S.A. w zasadzie nie było innej dokumentacji niż papierowa. Wdrażanie programu CAD było w trakcie. Dziś systemy PLM (ang. Product Lifecycle Management) umożliwiają istotne usprawnienie w zarządzaniu produkcją, w tym m.in. syntezą, przepływem, aktualizacją dokumentacji technologicznej – jako jeden z elementów całego systemu.

Jednoczesne funkcjonowanie dokumentacji papierowej i elektronicznej jest niezwykle nieefektywne, tym bardziej im bardziej są równoległe. Wprowadzanie zmian w dokumentacji papierowej nie jest procesem szybkim, podlegającym procedurze, w której konieczne jest zweryfikowanie zmian i ich zatwierdzenie, co wiąże się z czasochłonnym obiegiem dokumentacji. Problemem tu są zmiany bez jakiejkolwiek autoryzacji. Integracja obu form jest trudna i nieefektywna. Postęp technologiczny, jak choćby obrabiarki CNC, wymusza wykorzystanie cyfrowych modeli 3D i tym samym programów CAD. Kiedyś systemy CAD zastępowały deski kreślarskie, a dokumentacja nadal była papierowa.

Dostępne w systemach PLM funkcje zarządzania dokumentami i ich treścią pozwalają zarządzać dokumentami i publikacjami technicznymi w tym samym systemie zarządzania cyklem życia produktu wraz z wszystkimi innymi informacji dotyczących produktu. Twórcy dokumentacji i treści mają bezpośredni dostęp do informacji o produkcie podczas jego rozwoju, i mogą pracować zgodnie. Nie jest możliwe wprowadzenie zmian poza systemem. Można na bieżąco aktualizować projekt produktu oraz dokumentację zgodnie ze zmianami, by skrócić czas i zmniejszyć koszt przygotowania dokumentacji, poprawiając tym samym jakość oraz produkt końcowy.

Dydaktycznie, pojęciowo opanowanie sporządzania klasycznej dokumentacji technologicznej 2D nadal jest umiejętnością potrzebną. Forma jej generowania i zarządzania uległa zmianie. Jednak system zapisu 2D ma również zalety w zakresie przedstawiania niezbędnych informacji.

Według Business Standards Institute:

 • 47% nie przyznania przez ISO certyfikatu ISO dla zakładów i firm wynika ze złej kontroli nad dokumentacją.
 • Około 3-7% danych technicznych traconych jest bezpowrotnie każdego roku z powodu zagubienia dokumentacji inżynieryjnej

CIMdata podaje, iż 20% czasu inżynierowie i technolodzy spędzają na szukaniu właściwej wersji dokumentacji produktu.


Dokumentacja technologiczna podobnie nieco jak dokumentacja konstrukcyjna wykorzystuje rysunek techniczny oraz dedykowane symbole technologiczne w celu jednoznacznego opisania procesu technologicznego. W tabelach od 1 do 5 przedstawiono tego typu symbole i powiązane objaśnienia. Tabele zostały przygotowane na podstawie wycofanej już normy: PN-83/M-01152. W ramach uproszczonej marszruty technologicznej, szkicu technologicznego w karcie instrukcyjnej stosowanie poniższych symboli jest istotne.

Tabela 1. Symbole – oznaczenie podpór.

Podpory na rysunku technologicznym.

Tabela 2. Symbole – dociski / siły mocowania na rysunku technologicznym.

Dociski - siły mocowania na rysunku technologicznym.

Tabela 3. Symbole – uchwyty- siły mocowania na rysunku technologicznym.

Uchwyty- siły mocowania na rysunku technologicznym.

Tabela 4. Symbole i charakter działania/ustawiania powierzchni roboczych oprzyrządowania technologicznego.

Symbole - kształt i charakter powierzchni roboczych technologicznych

Tabela 5. Symbole zabieraków i stołu magnetycznego.

Symbole - stół magnetyczny, zabieraki.


Za przykład do analizy wybrano dydaktyczny projekt części klasy tuleja (ilustracja 1), czysto hipotetyczny, w którym wnikliwi obserwatorzy zapewne dostrzegą niejasności. Celem takiego wyboru jest jak najszersze omówienie przygotowania procesu technologicznego w kilku wariantach:

 • z wykorzystaniem obrabiarek klasycznych,
 • z wykorzystaniem obrabiarek CNC,
 • produkcja seryjna, półfabrykaty typu odkuwka i typu odlew,
 • produkcja jednostkowa – projekt półfabrykatu.

Dydaktyczne podejście w dodatku jak najbardziej klasyczne pozwala najlepiej opisać, wyjaśnić, przedstawić dane zagadnienie, umożliwia zapoznanie się z podstawami. Bez ich poznania trudno opanować możliwości technik rozwojowych, w tym przypadku programów i systemów CAM.

Projekt dydaktyczny części klasy tuleja.

Ilustracja 1. Projekt dydaktyczny części klasy tuleja.

Analizując projekt technologiczny tulei pokazanej na ilustracji 1 konieczne i zamierzone jest wykorzystanie informacji zawartych w:

W przedstawionym powyżej projekcie (rysunek konstrukcyjny) części klasy tuleja roboczo jako wariant podstawowy wybrano materiał – stal 15H – stal stopową konstrukcyjną do nawęglania w stanie ulepszonym

W ramach omawiania przykładowego projektu procesu technologicznego będą przeanalizowane i opracowane następujące warianty:

 • produkcja seryjna, materiał na odkuwki, proces technologiczny dla obrabiarek konwencjonalnych,
 • produkcja seryjna, materiał na odkuwki, proces technologiczny dla obrabiarek CNC,
 • rodukcja seryjna, materiał na odlew, proces technologiczny dla obrabiarek konwencjonalnych,
 • produkcja seryjna, materiał na odlew, proces technologiczny dla obrabiarek CNC,
 • produkcja jednostkowa.

W ramach analizy każdego wariantu:

 • zrealizowane zostaną projekty półfabrykatów,
 • opracowana zostanie marszruta procesu technologicznego,
 • opracowane będą 2 przykładowe operacje technologiczne (karta instrukcyjna, karta normowania czasu).
 • przygotowania będzie karta kontroli technicznej KT.

Celem wprowadzenia jest przygotowanie gruntu pod dalsze analizy. W tym celu należy pewne kwestie wyjaśnić, usystematyzować.


Ramowy proces technologiczny części klasy tuleja na bazie obrabiarek konwencjonalnych

About author

morek

Rocznik 1973. W 1993 skończyłem Technikum Elektryczne Nr 1. W 1998 roku Wydział Mechaniczny Technologiczny i Automatyzacji (obecnie WIP) PW. 1997-2000 konstruktor narzędzi skrawających w F.W.P. VIS S.A. 2004. Doktorat z technologii kół zębatych. Technologie wytwarzania i procesy technologiczne to moja pasja.

Related Articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube


Kategorie

Nadchodzące wydarzenia

 1. Targi STOM w Kielcach

  Marzec 26 - Marzec 28
 2. greenPower Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej

  Maj 14 - Maj 16
 3. ITM POLSKA na drodze do Przemysłu 4.0

  Czerwiec 4 - Czerwiec 7
 4. MSPO

  Wrzesień 3 - Wrzesień 6
 5. TOOLEX

  Październik 1 - Październik 3