Technologiczne Przygotowanie Produkcji

English version: Request for access to data

Prośba o dostęp do danych

Drogi użytkowniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przetwarzania danych masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do wycofania zgody na ich przetwarzania przez MorekTECH Radosław Morek w ramach wortalu procestechnologiczny.com.pl. Jeżeli uważasz, że w jakimś momencie, usłudze nie dopełniłem obowiązków, coś nie działa jak należy to proszę o informację gdyż pomoże mi to na wdrożenie niezbędnych zmian.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wnioskuję o wyjaśnienia w zakresie:
celów przetwarzania moich danych osobowychkategorii danych, które podlegają przetwarzaniuinformacji o potencjalnych innych podmiotach, którym moje dane mogą lub zostały ujawnioneokresu przechowywania moich danych osobowychinformacji o przysługujących uprawnieniach podmiotowi danychprawa wniesienia skargi do organu nadzorczegoźródła moich danych osobowych jeżeli nie zostały one przez administratora pobrane ode mniezautomatyzowanego podejmowania decyzji w zakresie danych osobowych

Wnioskuję:
Na podstawie prawa do odwołania zgody na przetwarzania moich danych osobowych niniejszym cofam zgodę.

Zgodnie z par.1 ust.9 polityki prywatności zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Temat:

Treść wiadomości:

Korzystając z tego formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez wortal procestechnologiczny.com.pl należący do MorekTECH Radosław Morek.

 

Anonimowa prośba o dostęp do danych

Anonimowa prośba o dostęp do danych z założenia stanowi jedynie zapytanie o rodzaj przetwarzanych danych osobowych. Prośba ta nie stanowi cofnięcia prawa do przetwarzania danych osobowych przez MorekTECH Radosław Morek w ramach wortalu procestechnologiczny.com.pl z zastrzeżeniem zapisów polityki prywatności.

YouTubeKategorie

Nadchodzące wydarzenia

  1. Studia podyplomowe CAD/CAM/CNC

    27 lutego 2021 @ 10:00 - 28 lutego 2021 @ 17:00

Statistics

  • 45 031
  • 5 894 645
  • 300 064
  • 173