Techniki Wytwarzania i Procesy Technologiczne
prasa technologiczna - przegląd 1/2019

Przegląd prasy technologicznej Nr 1/2019 (4)

Przegląd prasy technologicznej nie daje mi spokoju w takim pozytywnym znaczeniu. Prasa technologiczna jest bardzo zróżnicowana, a rynek czasopism branżowych nie wydaje się duży. Na rynku funkcjonują czasopisma ciekawe, dystrybuowane w większym lub małym nakładzie. W każdym razie moim zdaniem warto dokonywać takiego przeglądu prasy technologicznej. Oczywiście jest on subiektywny choć staram się nie omijać tematów, które i dla mnie są jedynie częściowo poznane.

Icon

PODCAST Przegląd prasy technologicznej #4 MP3 40.97 MB 420 downloads

Przegląd prasy technologicznej #4 w formie podcastu. Prawie 45 minut o artykułach,...

Czwarty odcinek przeglądu prasy technologicznej to oczywiście film na kanale YouTube technikiwytwarzania.pl jak i ten artykuł. Pewną nowością jest podcast dostępny na platformie anchor.fm. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż film jest długi i choć opis do niego szczegółowy to jednak może ktoś chcieć wysłuchać sobie samego podcastu.

W 4. przeglądzie prasy technologicznej wykorzystałem następujące tytuły:


UR Utrzymanie Ruchu 4/2018

Robotyka od offline’u do online’u

Autor: Wojciech Szulc | Konsultant EMT-Systems ds. robotyki

Automatyzacja, w tym robotyzacja sprawdzają się szczególnie w produkcji seryjnej. Przykładem jest przemysł samochodowy, w którym liderzy narzucają coraz szybsze tempo w automatyzacji i robotyzacji posiadanych linii produkcyjnych. Niewątpliwie szeroko pojęta automatyzacja istotnie wpływa na poprawę wydajności produkcji. Roboty przemysłowe (ilustracja 1) coraz częściej wdrażane są także przy produkcji jednostkowej wraz z systemami paletowymi.

prasa technologiczna - przegląd 1/2019

Ilustracja 1. Przykład zastosowania robota przemysłowego przy obrabiarce CNC.

Sposób programowania robotów przemysłowych ma istotne znaczenie w kontekście wdrażania automatyzacji. Przejście z między układami automatyki opartymi na przekaźnikach a rozwiązaniami wykorzystującymi programowalne sterowniki logiczne PLC było ułatwione ze względu na wykorzystanie w programowaniu PLC języka drabinkowego. Wielu, szczególnie starszych, inżynierów, przyzwyczajonych do języka drabinkowego mogło bez większych przeszkód wdrażać sterowniki PLC.

Autor podejmuje temat programowania robotów przemysłowych w odniesieniu do opracowywania ofert wraz z organizacją stanowiska, doborem robotów przemysłowych oraz symulacji pracy. Co podkreśla autor ważnym aspektem rozwoju systemów programowania offline należy konfiguracja zintegrowanych układów bezpieczeństwa.

Współczesne napędy elektryczne bez tajemnic

Autor: dr inż. Mariusz Hetmańczyk | EMT Systems Sp. z o.o.

Silniki prądu stałego, prądu zmiennego, silniki krokowe czy bezszczotkowe? Właściwy dobór napędów elektrycznych ma wpływ nie tylko na zdolności maszyny technologicznej ale także na bilans energetyczny.

Artykuł stanowi ciekawą pozycję ze względu na kompleksowe podejście do zagadnienia od strony konstrukcyjnej. O ile aspekty technologiczne są względnie rozpoznane to samo projektowanie stanowi złożony wieloczynnikowy proces. Każdy artykuł stanowiący o tego typu zagadnieniach, przedstawiający w wyczerpujący sposób określone zagadnienia jest wartościowy. Autor podjął się opisania kryteriów doboru napędów elektrycznych:

 • kryterium mocy;
 • określenie momentu oporowego silnika;
 • dobór przetwornic częstotliwości.

W artykule nie zabrakło podsumowania z przedstawieniem zalet i wad poszczególnych rodzajów silników elektrycznych.

Gospodarka narzędziowa w firmach produkcyjnych

Źródło: PWSK

Gospodarka narzędziowa ma znaczący wpływ na koszty produkcji. Prasa technologiczna często podejmuje zagadnienia gospodarki narzędziowej, lecz rzadko kompleksowo. Narzędzia w procesach produkcyjnych to nie tylko noże tokarskie, frezy, czy wiertła ale też elektronarzędzia, klucze, ręczne narzędzia ślusarskie. Nawet w małych czy średnich przedsiębiorstwach zapanowanie nad narzędziami, szczególnie w procesach montażu stanowi poważny problem.

W artykule podjęto szeroką problematyką związaną z narzędziami:

 • koszty narzędzi i gospodarki narzędziowej;
 • problemy z szybkim zlokalizowaniem narzędzi i sprzętu;
 • przeciwdziałanie kradzieżom;
 • zachowania pracowników wpływające na punktualność zdawania narzędzi lub odkładania w określonych lokacjach;
 • wykorzystanie RFID
 • inne.

Artykuł ten stanowi ciekawą pozycję zwracającą uwagę na problematykę, z którą styka się chyba każde przedsiębiorstwo produkcyjne.


Stal. Metal. Nowe Technologie Nr 9-10/2018

Badania doświadczalne właściwości statycznych polimerobetonu oraz połączenia hybrydowego stali i kompozytu

Autorzy: Krzysztof Lis, Paweł Całka, Mateusz Budziński, Szymon Gaj, Mateusz Gnat | Wydział Mechaniczny Technologiczny | Politechnika Śląska

W artykule przedstawiono badania związane z hybrydowymi korpusami obrabiarek. W ramach badań przeprowadzono eksperymentalną analizę właściwości statycznych połączeń hybrydowych oraz polimerobetonu w kontekście korpusów obrabiarek“.

Wstęp do artykułu.

Polimerobeton stosowany jest do budowy korpusów obrabiarek CNC, w tym obrabiarek dedykowanych do obróbki szybkościowej HSM. Polimerobeton składa się z granulatu kwarcowego, czyli piasku oraz lepiszczy (np. żywica epoksydowa). Polimerobeton można wykorzystywać jako wypełnienie żeliwnych lub stalowych łóż, kadłubów i wsporników ze względu na jego właściwości tłumienia drgań. Beton polimerowy może także pełnić rolę materiału nośnego łoża, w którym podczas odlewania osadzane są elementy do ustalenia i zamocowania prowadnic. Korpusy żeliwne względem polimerobetonowych cechują się znacznie większą podatnością dynamiczną. Z kolei korpusy obrabiarek wykonane z betonu polimerowego cechują się dużą stabilność termiczną (niski współczynnik przenikalności cieplnej). Ze względu na masę z polimerobetonu wykonuje się prawie wyłącznie łoża obrabiarek.

Polimerobeton stosuje się także w konstrukcji oprzyrządowania technologicznego (ilustracja 2).

prasa technologiczna - przegląd 1/2019

Ilustracja 2. Przykład piramidki mocującej z odlewu mineralnego firmy KIPP (targi TOOLEX 2017).

Jednak artykuł porusza zagadnienie korpusów obrabiarek. Badania konstrukcji hybrydowych jakie przeprowadzili autorzy są niezwykle pomocne w kontekście projektowania korpusów maszyn technologicznych. Za szczególnie ważne właściwości uznaje się sztywność korpusów i zdolność materiału z jakiego są wykonane do tłumienia drgań. Autorzy skupili się na właściwościach statycznych i sztywności różnych wariantów konstrukcyjnych.

Metody badania zjawisk zachodzących podczas cięcia strugą wodno-ścierną pod kątem prognozowania głębokość i topografii powierzchni obrobionej – cz.1

Autor: Tomasz Wala | Katedra Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny Technologiczny | Politechnika Śląska

Badania procesów czy to skrawania, czy to cięcia laserem, czy jak w artykule strugą wodno-ścierną pozwalają na ilościowe określenie uzyskiwanych efektów jakościowych. To z kolei decyduje kiedy daną technikę wytwarzania możemy zastosować albo pozwala na dobranie metody do określonych w konstrukcji części wymagań co do dokładności wykonania oraz właściwości użytkowych.

Przeprowadzone badania wskazują na ścisły związek stanu powierzchni obrobionej z parametrami hydraulicznymi i ściernymi. Podczas cięcia strumieniem następuje erozja materiału czyli jego rozpad cząsteczkowy spowodowany gwałtownym ścinaniem i ściskaniem. Autor określił wpływ parametrów obróbkowych i głębokość przemian zachodzących w materiale. Do analizy interakcji strugi z powierzchnią obrabianego przedmiotu wykorzystano metodę elementów skończonych.

Poznanie procesów zachodzących podczas obróbki umożliwia wyznaczenie dalszych kierunków rozwoju danej techniki obróbkowej i powiększa zasoby inżynierskich baz wiedzy, czy poradników.

Część druga artykułu została opublikowana w Stal. Metal. Nowe Technologie Nr 11-12/2018.


Szef Utrzymania Ruchu (SZEFUR) Nr listopad-grudzień 2018

Optoelektroniczne urządzenia ochronne – co należy wiedzieć o kurtynach bezpieczeństwa

Autor: Kamil Szydło

Prasa technologiczna w zakresie utrzymania ruchu i BHP często podejmuje zagadnienia związane z kurtynami bezpieczeństwa. W tym artykule autor opisał kurtyny świetlne (ilustracja 3) stanowiące komponenty systemu bezpieczeństwa. Systemy te mają wpływ na wydajność, szybkość i przede wszystkim na bezpieczeństwo procesów produkcyjnych. Przedstawiona na ilustracji 3 kurtyna świetlna stanowiła zabezpieczenie strefy pracy robota przemysłowego obsługującego frezarskie centrum obróbkowe CNC. Dostęp operatora przestrzeni roboczej obrabiarki jest konieczny i nie może być nadto utrudniony.

prasa technologiczna - przegląd 1/2019

Ilustracja 3. Przykład kurtyny świetlnej przy zrobotyzowanym stanowisku obrókowym – stoisko firmy FANUC podczas targów STOM 2018

Autor w artykule przedstawił kwestie formalno-prawne urządzeń bezpieczeństwa oraz kryteria doboru kurtyn świetlnych, w tym funkcji w jakie mogą być one wyposażone. Robiąc zdjęcia na stanowisku (ilustracja 3) starałem się nie naruszyć strefy bezpieczeństwa. Niestety w pewnym momencie nieznacznie aparatem ją naruszyłem i robot zatrzymał się. Zatem kurtyna świetlna zadziałała.

5 kroków ku ograniczeniu zużycia zasobów w produkcji

Autor: Agnieszka Hyla

Autorka w artykule odnosi się kompleksowo do zasobów w produkcji. W zasadzie wszystko może stanowić zasób firmy, przykładowo kawa, maszyny technologiczne, pracownicy, energia elektryczna czy powierzchnia magazynowa. Niewłaściwe wykorzystanie i zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa wpływa na sprawność, bilans, dochód, a w przypadku kryzysu może przesądzić o losach przedsiębiorstwa.

Autorka porusza zagadnienia mierzenia i analizy stanu faktycznego. Bez skutecznego obmiaru wszelkich wartości opisujących posiadane zasoby nie ma możliwości efektywnego ograniczenia ich zużycia.

Bardzo istotną kwestią w kontroli zasobów jest rzetelne planowanie i konsekwentne realizowanie planu. Kolejny cenny artykuł o kompleksowym podejściu.

Z mojej perspektywy jestem zainteresowany tym w jaki sposób określać wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi zasobami. Co więcej określenie tych wzajemnych zależności nie jest zadaniem prostym, a wręcz złożonym i często jedynie na poziomie szacowania. To jeden z czynników powodujących, iż oszczędzanie zasobów jest zadaniem trudnym. Nie można zapomnieć o skali przedsiębiorstwa i jego strukturze.


MM Magazyn Przemysłowy Nr 10(184) październik 2018

Zintegrowane zarządzanie danymi energetycznymi w przedsiębiorstwie

Autor: Javier Manchado

Jak widać prasa technologiczna często wykorzystuje temat zasobów. W tym przypadku autor przedstawił zintegrowane zarządzanie danymi energetycznymi w budynkach, na liniach produkcyjnych. Ze względu na swoje znaczenie energia elektryczna może stanowić wręcz kluczowy czynnik w kontekście utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Podobnie jak w artykule powyżej tak i w tym za podstawowy warunek sukcesu uznano efektywną akwizycję danych i właściwe ich przetwarzanie.

Artykuł dotyka energooszczędności w inteligentnej fabryce. Założenia inteligentnej fabryki zostały zawarte w normie EN ISO 50001. Wdrożenie zintegrowany system zarządzania danymi energetycznymi nie może być przedsięwzięciem kosztownym. Uwzględniając konieczny informatyczny przeskok przy tworzeniu fabryk inteligentnych w ramach Przemysłu 4.0 wysokie koszty systemów będą stanowić poważne ograniczenia.

Artykuł opisuje wybrane koncepcje i rozwiązania w podjętym temacie. Bez wątpienia w przypadku energii elektrycznej jedynie uniwersalny i zintegrowany system zarządzania danymi energetycznymi umożliwi w pełni zidentyfikować oraz wykorzystać zasób oszczędności w ramach całego przedsiębiorstwa.


MM Magazyn Przemysłowy Nr 10(185) listopad 2018

Samodzielny pomocnik na produkcji i w magazynie

Autor: Wojciech Traczyk

Bezzałogowe, autonomiczne pojazdy transportowe uznawane są za istotny element logistyki inteligentnych fabryk w ramach Przemysłu 4.0. Dotychczasowe konstrukcje są z powodzeniem stosowane w magazynach wielkopowierzchniowych. Dzięki nim możliwe jest efektywniejsze wykorzystanie powierzchni magazynowej. W przypadku zaawansowanej automatyzacji procesów produkcyjnych samojezdne, bezzałogowe pojazdy transportowe należy uznać za niezbędne przy transporcie materiałów i przedmiotów obrabianych.

Autor przedstawia pokrótce istniejące koncepcje konstrukcyjne oraz sposoby sterowania omawianymi pojazdami.

Superbohater wśród łożysk

Autor: Dominika Gorgosz

Łożyska (ilustracja 4) pozornie jedynie stanowią prosty w swojej konstrukcji i wykonaniu komponent. Jednocześnie łożyska odgrywają ogromną rolę w konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń. W nie jednym przypadku okres trwałości łożyska powinien przewyższać planowany okres eksploatacji maszyny. Wynika to m.in. z trudności związanych z organizacją przestoju i jego długiego okresu związanego z koniecznością znaczących prac nad demontażem. W niektórych przypadkach nie przewiduje się takiej możliwości.

W konsekwencji prace rozwojowe nad łożyskami są prowadzone nieustannie. Materiał koszyka utrzymującego elementy toczne w łożysku tocznym, czy kształt krzywizny bieżni odgrywają istotne role nadające określone cechy użytkowe łożyska. Współczesne trendy wymagają trwałego i efektywnego łożyskowania przy coraz wyższych prędkościach obrotowych.

prasa technologiczna - przegląd 1/2019

Ilustracja 4. Przykład łożyska tocznego uszczelnionego CARB firmy SKF – źródło: materiały dla mediów firmy SKF.

Autorka w artykule odnosi się właśnie do kierunków rozwoju łożysk wyznaczanych przez coraz bardziej wymagające potrzeby przemysłu maszynowego. Podejmuje także wątek okresu eksploatacji łożysk, co wiąże się z właściwymi warunkami smarowania łożysk. Jeden z ciekawszych kompleksowych artykułów dotyczących rozwoju łożysk.

Icon

PODCAST Przegląd prasy technologicznej #4 MP3 40.97 MB 420 downloads

Przegląd prasy technologicznej #4 w formie podcastu. Prawie 45 minut o artykułach,...

About author

morek

Rocznik 1973. W 1993 skończyłem Technikum Elektryczne Nr 1. W 1998 roku Wydział Mechaniczny Technologiczny i Automatyzacji (obecnie WIP) PW. 1997-2000 konstruktor narzędzi skrawających w F.W.P. VIS S.A. 2004. Doktorat z technologii kół zębatych. Technologie wytwarzania i procesy technologiczne to moja pasja.

Related Articles

Leave a reply

You must be logged in to post a comment.

Kategorie

YouTubeNadchodzące wydarzenia

Statistics

 • 48 488
 • 8 245 983
 • 777 407
 • 196