Technologiczne Przygotowanie Produkcji
prasa technologiczna - przegląd 2/2017

Prasa technologiczna – Przegląd Nr 1(2)/2017

Prasa technologiczna – kontynuuję jej przegląd na rynku krajowym. Niewątpliwie na przestrzeni lat uległ on przebudowie i nadal jego struktura ewoluuje. Kilka liczących się tytułów i wiele pomniejszych. Każda publikacja to źródło wielu informacji. Poprzez przegląd prasy technologicznej chcę próbować wyłuskiwać wartościowe publikacje, niezależnie czy są autorskie czy jedynie sponsorowane. Skupiam się przede wszystkich w obszarze technik wytwarzania oraz procesów technologicznych. Przesunięty w czasie wpis ukazuje się dopiero pod koniec pierwszego kwartału 2018 r. tuż przed opublikowaniem trzeciego przeglądu prasy.

Przegląd przygotowywany jest jako TeWy – Przegląd prasy na kanał YouTube oraz w formie wpisu na tym wortalu. Obie formy pozwalają na różną ekspresję lecz mają także swoje ograniczenia.

W 2. przeglądzie prasy technologicznej wykorzystałem następujące tytuły:

  1. Fastener 2/2017
  2. STAL. Metale. Nowe Technologie Nr 11-12/2017;
  3. Szef Utrzymania Ruchu (SZEFUR) Nr 5 wrzesień-październik 2017;
  4. Szef Utrzymania Ruchu (SZEFUR) Nr 6 listopad-grudzień 2017;
  5. MM Magazyn Przemysłowy Nr 12(175) grudzień 2017;
  6. Utrzymanie Ruchu Nr 4/2017

Pierwotnie wybór czasopism miał być jak najszerszy. Jednak choć jest kilka kluczowych tytułów to przyjęty zakres tematyczny powoduje, że źródła ograniczam do tych, które są dla mnie najbardziej dostępne. Między innymi wynika to z faktu współpracy z redakcją danego tytułu. Jeżeli coś incydentalnie zwróci moją uwagę to oczywiście nabywam ten tytuł w jednym z salonów prasowych lub pozyskuję podczas targów technologicznych. Opracowywany przeze mnie przegląd prasy technologicznej ma charakter subiektywny choć niezależnie od mojego technicznego wykształcenia i zainteresowań staram się także omawiać inne zagadnienia z szerokiego spektrum technik wytwarzania i procesów technologicznych.

Artykuł a film na kanale wzajemnie się uzupełniają. Artykuł na wortalu przedstawia jedynie wybrane artykuły spośród zakwalifikowanych ale może także opisywać tytuł, który nie znalazł się na filmie.

Przemysł 4.0

Tematyka Przemysłu 4.0 przewija się niemal w każdym czasopiśmie, mniej lub bardziej eksponowanie.

Gotowość do wdrożenia idei Industry 4.0 przy pomocy Smart Factory Logistics firmy Bossard

Artykuł sponsorowany | FASTENER 2/2017

Według autorów holistyczne podejście do problematyki procesów produkcyjnych stanowi podstawę do zapewnienia płynniejszej, szybszej i lepszej produkcji. Linie produkcyjne powinny cechować się elastycznością. Bossard oferuje:

  • inteligentne systemy komunikujące się z łańcuchem dostaw;
  • szeroką wariantowość i skalowalność swoich rozwiązań;
  • efektywne oprogramowanie.

Efektywność transferu danych i ich obiegu w ramach cyklu życia produktu jest kluczowym fundamentem budowania Inteligentnych Fabryk.

Przełomowe systemy pomiarowe w koncepcji Przemysłu 4.0

Artykuł sponsorowany | BLUM | STAL. Metale. Nowe Technologie 11-12/2017

Artykuł dotyka zagadnienia pomiarów przedmiotów na obrabiarce co odgrywa znaczącą rolę w kontroli technicznej w procesach technologicznych realizowanych w Inteligentnych Fabrykach.

prasa technologiczna - przegląd 2/2017

Ilustracja 1. Przykład zastosowania sond przedmiotowych oraz narzędziowych produkcji firmy BLUM.

Opisano sondy przedmiotowe dedykowane do pomiarów przeprowadzanych na obrabiarkach jako zabiegów w ramach operacji technologicznych. Odniesiono się do problematyki tego typu pomiarów. Olej i chłodziwo smarujące stanowią z punktu widzenia wykorzystanie sond przedmiotowych, w tym stykowych, wprowadzają istotne błędy pomiarowe.

Firma BLUM oferuje sondy dotykowe, które zapewniają wiarygodne i dokładne pomiary nawet przy wpływie zanieczyszczeń.

Jak zbudować mapę drogową do Przemysłu 4.0

Autorzy: Jarosław Gracel i Arkadiusz Rodak | SZEFUR Nr 5 9-10/2017

Wdrażanie Przemysłu 4.0 nie może polegać na chaotycznych działaniach, lecz wymaga rozwagi i planu.

W przypadku tak złożonej zmiany, jaką jest transformacja do przemysłu 4.0, warto zwrócić uwagę na postawy kluczowych dla firmy menedżerów.

Publikacja ta porusza ważne zagadnienie. Kluczową rolę odgrywają menedżerowie, bez których skuteczne wdrożenie Przemysłu 4.0 nie jest po prostu możliwe.

Mapa drogowa do Przemysłu 4.0 jest zasadny w ujęciu ogólnym i w każdym przypadku wymaga indywidualnego dopasowania. Mapa obejmuje m.in. określenie celu strategicznego, kryteriów weryfikacyjnych oraz opracowanie wizji długoterminowej. Artykuł o tyle ciekawy, iż niezdominowany przez aspekty techniczne, lecz przedstawiający interesujące ujęcie tematu i ważne wnioski.

Transformacja do Przemysłu 4.0

Autorzy: Jarosław Gracel i Arkadiusz Rodak | SZEFUR Nr 5 11-12/2017

Kontynuacja rozważań i ciekawych obserwacji w ramach wdrażania idei Przemysłu 4.0. W ramach swoistego podsumowania autorzy przedstawili korzyści wynikające potencjalnie z Przemysłu 4.0. Zestawienie zawiera technologie identyfikowane z Przemysłem 4.0 (roboty przemysłowe, chmury informatyczne, integracja systemów IT, internet rzeczy, cyberbezpieczeństwo, symulacje, rzeczywistość wirtualna oraz druk 3D) wraz z głównymi korzyściami zastosowania tych technologii.


SZEFUR Nr 5 11-12/2017 prezentuje w ramach działu Przemysł 4.0 szereg innych artykułów przedstawiających różne tematy w ramach podjętego zagadnienia.


FASTENER 2/2017

Łączenie kompozytowych elementów konstrukcji lotniczych

Autor: Radosław Bielawski | Politechnika Warszawska

Artykuł ten zwrócił moją uwagę ze względu na to, że wcześniej żaden podobny nie pojawił się w moim obszarze zainteresowań. Jako technolog zwracam uwagę na nowe technologie (metody w ramach technik wytwarzania) by uniknąć rutyny w projektowaniu procesów technologicznych.

Materiałoznawstwo jako nauka dostarcza nowych materiałów. Wiedza o różnych technologiach, także tych niszowych pozwala na efektywniejszą pracę technologa.

Autor tego artykułu podjął zagadnienie łączenia ze sobą komponentów kompozytowych.

… badania eksperymentalne dowodzą, że bardzo dobrymi właściwościami charakteryzują się kombinacje tych połączeń (np. nitowo-klejone, czy śrubowo-klejone)…

Tego typu łączenia określa się jako mieszane lub jako hybrydowe. Tak wykonane łączenia cechują się zwiększoną wytrzymałością na rozciąganie, sztywnością łączonych elementów oraz dwuetapowy proces pękania przed zniszczeniem całkowitym łącza (zwiększona absorpcja energii, nawet o ok.35%).

Ciekawy artykuł przedstawiający szerokie spektrum podjętej tematyki.

STAL. Metale. Nowe Technologie 11-12/2017

Waterjet w cięciu pięcioosiowym

Autor: Tomasz Wala | Politechnika Śląska

Obróbka pięcioosiowa kojarzy się, przynajmniej mi, przede wszystkim z frezowaniem, czy cięciem laserem z wykorzystaniem robota przemysłowego. Z tego powodu ten artykuł wzbudził moje zainteresowanie.

Ewentualne trudności mogą wynikać przede wszystkim z charakteru narzędzia, jakim jest wodny strumień tnący…

Strumień taki po przecięciu musi mieć zapewnioną przestrzeń do rozproszenia energii tuż poza strefą cięcia. Takie wymaganie jednocześnie stanowi poważne ograniczenie (zdolność wykonania cięcia tą techniką).

Pomimo tego autor przedstawił tę metodę cięcia jako taką, którą można wykorzystać do wycinania w zadaniach technologicznie szczególnie trudnych – kształtowanie w wymiarze 3D.

Szef Utrzymania Ruchu (SZEFUR) Nr 5 /2017

Metodologia wspierania
kreatywności inżynierskiej, cz.2 – nauka zapamiętywania

Autor: Maciej Gniadek

Ciąg dalszy ważnego według mnie cyklu poświęconego kreatywności. Elastyczność i pomysłowość powinny być bardzo istotne w pracy każdego inżyniera funkcjonującego we współczesnych procesach produkcyjnych.

Różnorodność zadań konstrukcyjnych i technologicznych stanowi o konieczności rozwijania lub wykształcania kreatywności. Z jednej strony można ją doskonalić, a z drugiej wykształcać.

Ze względu na charakter pracy, coraz więcej informacji niezbędnych do realizacji obowiązków konieczne jest opanowanie sztuki uczenia się. Zdolność zapamiętywania jest taką samą umiejętnością jak wykuwanie podków i wymaga wyćwiczenia.

Cykl ten jest kontynuowany w kolejnych numerach tego czasopisma.

Szef Utrzymania Ruchu (SZEFUR) Nr 6 /2017

Drukowanie części zamiennych w 3D

Autor: Paweł Tudoran

Kosztowne w przechowywaniu i rzadko zamawiane, potrzebne natychmiast, ale niedostępne jako standard, każda inna, dostosowana do modelu danego urządzenia – części zamienne…

Kwestia drukowania części zamiennych nie dotyczy tylko tych z tworzywa sztucznego (ilustracja 2). Liczba modeli samochodów jeżdżących, i tych kolekcjonerskich wymaga czynności naprawczych wynikających z procesów zużycia w ramach normalnej eksploatacji. Magazynowanie nawet większości niezbędnych części na półkach magazynowych nie jest możliwe z powodu kosztów. Stąd zainteresowanie drukiem 3D przy wytwarzaniu części zamiennych.

prasa technologiczna - przegląd 2/2017

Ilustracja 2. Przykład wydruku 3D z metalu (targi STOM 2015)

Opracowując ten wpis miałem już okazję obejrzeć film dotyczący robotów przemysłowych firmy KUKA, na którym przedstawiono dopasowywanie konstrukcji robota pod konkretne zapotrzebowanie odbiorcy. Wykorzystano druk 3D wybranych elementów konstrukcyjnych robota przemysłowego.

Stanowi to istotne rozszerzenie elastyczności oferty producenta robotów

Autor zwraca uwagę na fakt, iż nie jest możliwe wydrukowanie każdej potrzebnej części zamiennej. Jedna z polskich firm opracowała oprogramowanie eksperckie analizujące czy dany komponent można drukować 3D już, czy wymaga modyfikacji kształtu, czy wykorzystanie druku 3D w przypadku danej części jest w ogóle uzasadnione i zalecane.

MM Magazyn Przemysłowy Nr 11(174)/2017

Wiercenie bez zadziorów – analiza porównawcza narzędzi

Autorzy: Adrian Meinhard, Sebastian Güth

Usuwanie zadziorów (okrawanie) nadal stanowi i raczej nieprędko stanie się pomijalnym zabiegiem technologicznym. Jednocześnie rzadko zagadnienia z tego obszaru są podejmowane (np. analiz przyczyn, czy narzędzia specjalne dedykowane do okrawania – XEBEC). Nadal często zabieg usuwania zadziorów jest wykonywany ręcznie na stanowisku ślusarskim.

Autorzy wykazali, iż parametry obróbkowe nie mają znaczącego wpływu na powstawanie zadziorów. Natomiast geometria narzędzi i stopień zużycia ostrza odgrywają tu kluczową rolę.

Artykuł ten również pojawił się wówczas kiedy zajmowałem się m.in. narzędziami do okrawania firmy XEBEC.

UR Utrzymanie Ruchu Nr 4/2017

Roboty kolaboracyjne i systemy współpracujące robotów przemysłowych

Autor: Wojciech Szulc

Współdziałanie robotów przemysłowych w twojej firmie. Współpraca robotów z twoim pracownikiem. Wreszcie, roboty kolaboracyjne na twojej linii produkcyjnej.

Procesy montażu realizowane w ramach linii montażowych, szczególnie wyrobów elektrotechnicznych (elektronarzędzia, RTV, AGD) realizowane są głównie przez kobiety z racji predyspozycji do wykonywania powtarzających się i nużących czynności. Przy ręcznym lutowaniu doświadczenie pracownika pozwala zapewnić odpowiedni czas nagrzania połączenia lutowanego by uzyskać jego prawidłowe parametry.

W takim ujęciu zagadnienia robot współpracujący (kolaboracyjny) stanowi istotne wsparcie pracownika. Wdrożenie robota współpracującego nie wymaga znaczących nakładów w kontekście całego procesu montażowego co stanowi istotną zaletę.

About author

morek

Rocznik 1973. W 1993 skończyłem Technikum Elektryczne Nr 1. W 1998 roku Wydział Mechaniczny Technologiczny i Automatyzacji (obecnie WIP) PW. 1997-2000 konstruktor narzędzi skrawających w F.W.P. VIS S.A. 2004. Doktorat z technologii kół zębatych. Technologie wytwarzania i procesy technologiczne to moja pasja.

Related Articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTubeKategorie

%d bloggers like this: