Technologiczne Przygotowanie Produkcji
robotyzacja - recenzja książki pwn

Robotyzacja procesów produkcyjnych. RECENZJA

“Robotyzacja procesów produkcyjnych” autorstwa Wojciecha Kaczmarka i Jarosława Panasiuka to bardzo ciekawy tytuł o znaczeniu praktycznym. Książka, podręcznik choć w temacie skupia się na robotyzacji procesów produkcyjnych to jednocześnie stanowi bardzo dobre kompendium wiedzy o robotach przemysłowych (ilustracja 1). Autorzy wprowadzają czytelników w podjęte zagadnienia od elementarnych i niezbędnych podstaw robotyki.

Definiowanie pojęcia robot przemysłowy (ilustracja 1) jest geograficznie zróżnicowane. W USA i Japonii manipulatory ręczne są klasyfikowane jako roboty przemysłowe. W Niemczech robot przemysłowy musi cechować się strukturą o więcej niż 3 osiach aktywnych. Przyjmując taką definicję manipulator 3 osiowy jest manipulatorem ale nie jest robotem przemysłowym. Dodanie 4 osi (np. obrót wokół osi Z) zmienia jego klasyfikację. Wielokrotnie spotkałem się z podejściem według, którego robot przemysłowy zapewnia możliwość ruchu jednocześnie we wszystkich osiach. Zatem manipulator realizujący sekwencje ruchów wyłącznie wzdłuż jednej osi również nie jest robotem przemysłowym.

obotyzacja - recenzja książki pwn

Ilustracja 1. Przykład zrobotyzowanego stanowiska obróbkowego – Yamazaki MAZAK – TOOLEX 2016

Robotyzacja procesów produkcyjnych wymaga indywidualnego podejścia Szeroko omówiono klasyfikację i budowę robotów przemysłowych. Autorzy przedstawili i omówili różne parametry robotów, m.in.:

 • masa własna;
 • możliwy udźwig w zależności od konfiguracji i położenia;
 • dopuszczalne momenty obciążające ramię robota;
 • przestrzeń robocza i zakres pracy osi;
 • liczba stopni swobody co decyduje o ruchliwości i manewrowości;
 • prędkości i możliwe przyspieszenia;
 • dokładność pozycjonowania (w tym powtarzalność).
Analizy przypadków

Wartość książki bardzo podnoszą rozdziały stanowiące omówienie praktycznych wdrożeń robotów przemysłowych (np. sortowanie, pakowanie, paletyzacja, spawanie, zgrzewanie, cięcie laserowe, montaż). W odrębnym rozdziale autorzy podjęli zagadnienia robotyzacji stanowisk obróbkowych (ilustracja 2) – zrobotyzowana obsługa maszyn.

robotyzacja - recenzja książki pwn

Ilustracja 2. Zrobotyzowane stanowisko obróbkowe – stoisko firmy Abplanalp podczas targów TOOLEX 2017. Widać elementy wizyjnego systemu bezpieczeństwa firmy PILZ.

By centrum obróbkowe CNC mogło być zrobotyzowane powinny być spełnione pewne warunki:

 • zautomatyzowana obsługa otwierania i zamykania osłon (patrz rozwiązanie zastosowanie w Mikron P 500 i 800 U);
 • sygnalizacja stanu ustalenia i zamocowania przedmiotu w uchwycie obróbkowym (ilustracja 3);
 • system odprowadzania wiórów.

Ilustracja 3 przedstawia jeden z dostępnych na rynku systemów bazująco-mosujących (typu ZERO CLAMP). Automatyzacja wymaga konieczności weryfikowania położenia przedmiotu obrabianego i oprzyrządowania technologicznego. Ilustracja 3 pokazuje system ZERO CLAMP, który stanowi możliwość dokładnego i powtarzalnego pozycjonowania i mocowania palety z przedmiotem obrabianym.

robotyzacja - recenzja książki pwn

Ilustracja 3. System bazujący-mocujący – stoisko firmy FANUC – targi STOM 2018.

Robotyzacja procesów produkcyjnych jako część szeroko rozumianej automatyzacji wielokrotnie przewija się w moich artykułach na wortalu procestechnologiczny.com.pl oraz publikowanych w periodykach branżowych. W ostatnim czasie  zwróciłem uwagę na roboty kolaboracyjne jako bezpośrednio współpracujące z operatorem podczas wykonywania działań technologicznych. Autorzy tego typu robotom poświęcili osobny podrozdział. Roboty kolaborujące stanowią ciekawą gałąź rozwoju robotów przemysłowych, szczególnie w zakresie konieczności spełnienia wielu wymagań przy bezpośredniej współpracy z człowiekiem.

Podsumowanie

Według mnie przedstawiony tytuł posiada bardzo duże walory edukacyjne w kontekście studiów technologicznych oraz w zakresie średnich szkół zawodowych. Tytuł ten stanowi ciekawą pozycję dla inżynierów technologów i działów utrzymania ruchu.

Robotyzacja procesów produkcyjnych to praca integrująca zróżnicowane maszyny technologiczne oraz różne systemy sterowania, podsystemy transportowe i rozwiązania informatyczne (ERP, CAM, CAPP).

W pełni zgadzam się z cytatem z tylnej strony okładki:

Unikatowa publikacja, kolejna z serii książek o ROBOTYCE, która w przystępny sposób przedstawia praktyczne aspekty wykorzystania najnowszych technologii automatyki i robotyki w procesach przemysłowych.

Książka wydana została na wysokim poziomie edytorskim w druku z pełnym kolorem.

About author

morek

Rocznik 1973. W 1993 skończyłem Technikum Elektryczne Nr 1. W 1998 roku Wydział Mechaniczny Technologiczny i Automatyzacji (obecnie WIP) PW. 1997-2000 konstruktor narzędzi skrawających w F.W.P. VIS S.A. 2004. Doktorat z technologii kół zębatych. Technologie wytwarzania i procesy technologiczne to moja pasja.

Related Articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YouTube


Kategorie

Nadchodzące wydarzenia

 1. greenPower Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej

  Maj 14 - Maj 16
 2. ITM POLSKA na drodze do Przemysłu 4.0

  Czerwiec 4 - Czerwiec 7
 3. MSPO

  Wrzesień 3 - Wrzesień 6
 4. TOOLEX

  Październik 1 - Październik 3
 5. Maintenance

  Październik 2 - Październik 3